Aktualitások

 • Költségvetési csalás

  Költségvetési csalás

  Költségvetési csalás szabályozása:

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályba lépésével a jogalkotó újítása által a korábban követhetetlen, bizonyos esetekben egymást átfedő költségvetést károsító bűncselekményeket a költségvetési csalás bűncselekményében tömörítette ezzel egyszerűbbé és átláthatóbbá téve a szabályozást. (tovább…)

 • Új jogintézmény az Áfatörvényben: visszaigényelhetővé válik a behajthatatlan követelések után megfizetett áfa

  Behajthatatlan követelés

  Január 1. napjával fontos új rendelkezés lép hatályba az Áfatv.-ben, amelynek keretében a szabályozás lehetőséget biztosít a behajthatatlan követelések után megfizetett – és egészen idáig elbukottnak hitt – Áfa visszaigénylésére. (tovább…)

 • A zár alá vétel

  zár alá vétel

  Jogszabályi háttér:

  A zár alá vétel jogszabályi hátterét a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) adja, mely a 2018. júliusi hatálybalépésével részben megújította a korábbi szabályozást. (tovább…)

 • A bíróság elé állítás eljárásjogi sajátosságai

  bíróság elé állítás

  A jogintézmény 1966-tól a büntető eljárásjog részét képezi. Az eljárásjogi kódexek módosításai szinte minden esetben a bíróság elé állításra vonatkozó határidők változtatását jelentették. Korábban ezek a határidők a mai szabályozáshoz képest olyan rövidek voltak, hogy ma talán el sem tudnánk képzelni a bíróság elé állítás alkalmazását olyan feltételek mentén. (tovább…)

 • Az egyszerűsített foglalkoztatás

  Egyszerűsített foglalkoztatás

  Hallott már az egyszerűsített foglalkoztatásról? – Bemutatjuk a legfontosabb szabályait!

  Létezik egy, leginkább a fekete foglalkoztatás visszaszorítását célzó jogintézmény, amely hasznos lehet mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára, ugyanis csekély adminisztratív teendővel jár, az adóteher szempontjából is igen kedvező, továbbá bizonyos munkák esetén kifejezetten célravezető lehet az alkalmazása. Az alábbiakban az egyszerűsített foglalkoztatás főbb szabályait mutatjuk be. (tovább…)

 • A legfontosabb tudnivalók a vezető állású munkavállalókról

  vezető

  Biztosan mindenki hallotta már a vezető állású munkavállaló kifejezést, sőt akár az is lehetséges, hogy a munkaviszony létesítése során fel is merült annak a lehetősége, hogy vezető állású munkavállalóként kerüljön sor a foglalkoztatására. (tovább…)

 • Kamatra adott kölcsön? – Így kell(ene) adóznia utána!

  Kamat

  Sokan nem is gondolnak bele, hogy a magánszemélyek közötti kölcsönszerződésből eredő kamat után adót kell(ene) fizetni, hiszen a kamat összege jövedelemként jelentkezik a kölcsönadó személynél. Az alábbi cikkünkben adózási szempontból járjuk körbe a kérdéskört.
  (tovább…)

 • Lakáspiac, támogatások, és az ügyvéd szerepe az ingatlan adásvétel során

  lakáspiac

  Júliustól a Kormány családtámogatási intézkedései következményeként a tavaszi visszaesést követően várhatóan ismét felpörög a hazai ingatlanpiac. Az alábbi cikkben ismertetjük a júliustól igénybe vehető támogatásokat, és bemutatjuk, hogy miért fontos, hogy ingatlan vásárlás esetén jó ügyvédet válasszon. (tovább…)

 • A reintegrációs őrizet

  Őrizet

  Jogszabályi háttér:

  A reintegrációs őrizetet, mint jogintézményt a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szabályozza. (tovább…)

 • Amit a (előzetes) letartóztatásról tudni érdemes

  Előzetes letartóztatás

  Előzetes letartóztatás vagy letartóztatás?

  A 2018. július 1. napján hatályba lépett büntetőeljárásról szóló törvény (2017. évi XC. törvény) rengeteg újítást hozott a gyakorlat számára, melyek között letartóztatásra változtatta a sokak által „előzetesként” „vagy előzetes letartóztatásként” emlegetett kényszerintézkedés megnevezését, emellett megváltoztatva egyes részletszabályait is. (tovább…)

 • Az előkészítő ülés szerepe az új büntetőeljárásban

  Előkészítő eljárás

  Jogszabályi változások:

  A 2017. évi CX. törvény, azaz az új büntetőeljárási törvény 2018. július 1. napján lépett hatályba. Az új törvényt valamennyi folyamatban lévő és a hatályba lépést követően induló büntetőeljárásra egyaránt alkalmazni kell. Az új törvény egyértelmű célja az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, amely érdekében kiemelt szerephez jutott a büntetőeljárásban az előkészítő ülés. amelynek menete és szabályai sok kérdést vetnek fel a gyakorlat számára és annak tényleges menete jelentősen befolyásolhatja a tárgyalás érdemi részét, így akár a végső ítéletet is. (tovább…)

 • Adónavigátor konferencia 2018

  Az Adónavigátor konferencia ország egyik legrangosabb könyvelői rendezvénye, amely kimagasló sikeréhez a szakmai előadásokon túl nagyban hozzájárul az az egyedülálló szakkiállítás is amely a könyvelők hatékonyabb munkavégzéséhez nyújt segítséget. 2018-ban első alkalommal a Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda is megjelent kifejezetten a könyvelő irodák számára összeállított komplex jogi szolgáltatásaival. (tovább…)

 • Mikor felelhetek a cégem tartozásaiért? – A korlátolt felelősségű társaság tagjainak felelőssége a Ptk. alapján

  A cégalapításban gondolkodók számára az egyik legfontosabb kérdés a társasági forma megválasztása, amelynek az egyik legjelentősebb következménye a felelősség kérdése és terjedelme, azaz, hogy felelhet-e a társaság tagja a cég tartozásaiért, és ha igen, milyen mértékben. (tovább…)

 • Az adóeljárási jogszabályok változásáról, avagy valóban egyszerűbbé vált a szabályozás?

  A 2018. január 1. napján hatályba lépett új adójogszabályok jelentős változásokat hoztak az adózás törvényes eljárási rendje körében. A szabályozás szerkezete teljes mértékben átalakult, a jogalkotó szakított a korábbi egységes megoldással, és egy merőben új szabályozási koncepció kialakítására tett kísérletet. (tovább…)

 • GDPR – amit az Általános Adatvédelmi Rendeletről tudni érdemes

  Adatvédelem

  Két éves türelmi időt követően, 2018. május 25. napján lép hatályba az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, röviden a GDPR (General Data Protection Regulation), amellyel a személyes adatok védelme egy egységes, minden tagállam számára kötelezően alkalmazandó szabályozás alá kerül. Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag minden vállalkozást érint az új jogszabály, ebben a cikkben összefoglaljuk a rendelettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. (tovább…)

 • A Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda a Magyar Könyvvizsgálói Kamara akkreditált szervezete

  Kedves Ügyfeleink!

  Örömmel tájékoztatunk Titeket, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási bizottságának döntése alapján felvételt nyertünk azon intézmények körébe, amelyek a kamara által elfogadott szervezetként, olyan képzéseket és konferenciákat szervezhet, amelyek beszámíthatóak a könyvvizsgálók szakmai továbbképzésébe!

  A jövőbeni, immáron kreditpontos rendezvényeinkről itt, a honlapunkon, valamint a facebook oldalunkon fogtok először értesülni.

 • Az új ügyvédi törvény

  Az országgyűlés júniusban elfogadta az ügyvédi tevékenységről szóló törvényjavaslatot, így az a 2018. január 1. napjával felváltja az ügyvédekről szóló törvényt, a jogtanácsosi tevékenységet szabályozó törvényerejű rendeletet, valamint a kapcsolódó végrehajtási szabályokat. (tovább…)

 • Sikkasztás

  372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.

  A sikkasztás a tulajdoni viszonyokat sértő bűncselekmény. Sikkasztást elkövetőként csak az a személy követheti el, akire az eltulajdonított ingó dolgot rábízták. Tárgya tipikusan pénz, kivéve, hogyha adott, személynek, akire a pénz vagy más helyettesíthető dolog sajátja közé keverve bár, de rendelkezésre áll, illetve lehet más ingóság is, például gépjármű vagy egyéb használati cikk.

  (tovább…)

 • Az összehasonlító reklám

  Az összehasonlító reklám fogalma alatt azokat a reklámokat értjük, amelyben adott termék, vagy szolgáltatás versenytársát, annak termékét vagy szolgáltatását közvetlenül, vagy közvetve felismerhetővé tesz.

  Az ilyen reklámokat az alább kifejtett megkötésekkel lehet közzétenni.

  (tovább…)

 • A Versenyhivatal fogyasztóvédelmi eljárása

  Budapest ügyvédi iroda

  Fokozott óvatossággal érdemes vállalkozásunk reklámozása során eljárni, a fogyasztóvédelmi hatóságok ugyanis éberen vizsgálják a piaci szereplők marketing tevékenységét és a legapróbb szabálytalanságokra is hamar reagálnak. A versenyhivatal fogyasztóvédelmi irodája akár más piaci szereplők bejelentése, akár saját tapasztalatai alapján (hivatalból) indíthat eljárást vállalkozásunkkal szemben, ha az általunk használt reklámszövegeket, marketingkommunikációt jogszabályellenesnek tartja. A vizsgálat fő irányai az általunk forgalmazott termékkel, nyújtott szolgáltatással kapcsolatos állítások valódisága, összehasonlító reklámok esetén az összehasonlítás eredményének megalapozottsága. (tovább…)

 • Üzletrész átruházás a korlátolt felelősségű társaság vonatkozásában

  Magyarországon a gazdasági társaságok leggyakrabban előforduló formája a korlátolt felelősségű társaság. A kft. olyan gazdasági társaság, amely meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével indul, amelyben a tagok kötelezettsége alapvetően a saját vagyoni hozzájárulásuk befizetésére terjed ki. A törzsbetétekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket az üzletrész testesíti meg, amely forgalomképes.

  (tovább…)

 • Társasági jog – Kiválás

  Egy társaság életében megannyi helyzet teheti szükségessé a cégforma megváltoztatását. Kialakulhatnak olyan kedvezőtlen szituációk, mint például a saját tőke hiánya, vagy új befektetők érkezésével szükségesség válhat a tulajdonosi struktúra átalakítása.

  A társasági formaváltás során a cégforma megváltoztatásán túl lehetőség van arra, hogy több cég egyesüljön, vagy esetleg a cég több céggé váljon szét.

  (tovább…)

 • Követeléskezelési megoldások

  A vállalkozások számára manapság az egyik legnagyobb problémát a követeléseik kezelése, behajtása jelenti, amely sok esetben igen körülményes, és főként időigényes procedúra. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ügyvédi praxisunk során az az általános tapasztalatunk, hogy a hitelező követelés kialakulását követően minél később fordul a követelések kezelésében járatos specialistához, úgy az adósi oldalon annál több idő áll rendelkezésre a meglévő – a tartozás megfizetésére alkalmas – vagyon „kimentéséhez”.

  (tovább…)

 • Végelszámolás

  Egy cég aktív és jövedelmező piaci jelenlétét tartja szem előtt, mikor alkalmazottjait és alvállalkozóit kiválasztja, azonban egy társaság megszüntetésére a legtöbb esetben a cég munkaszervezete nincs felkészülve, a végelszámolás-sal kapcsolatos teendőket elvégezni nem tudja.

  A Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda jelenleg két, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által névjegyzékbe vett felszámolószervezettel is szoros partneri kapcsolatot ápol. (tovább…)

 • Cégmódosítás

  Cégmódosításra – és az ehhez szükséges kötelező jogi képviseletre – abban az esetben lesz szüksége, amennyiben a már működő társaságának cégjegyzékbe bejegyzett adatai vonatkozásában változás következik be. A cégmódosítások leggyakoribb indokai, ha megváltozik a társaság székhelye, telephelye, módosul a törzstőke mértéke, és összetétele, változik a vezető tisztségviselő személye, vagy a társaság tagjai, a cég társasági formát vált, illetve bizonyos esetekben jogszabály is kötelezővé teheti a módosítást.

  (tovább…)

 • 2018. évi adócsomag – tele érdekességekkel a lakásbérlet terén

  Amennyiben a Parlament megszavazza, a törvényjavaslat jelentős könnyítést hoz mind a hosszú, mind pedig a rövidtávú lakáskiadásban. A lakásingatlanukat bérbeadók jövőre az adminisztrációs teher rendkívüli mértékű csökkentésével, illetve jelentős pénzmegtakarítással is számolhatnak. A két intézkedés a megközelítőleg három milliárd forintot hagy a lakáskiadóknál.

  (tovább…)

1