Aktualitások

 • Milyen jogokkal rendelkezünk használt autó vásárlást követően?

  használt autó

  A közelmúlt tapasztalatai alapján elmondható, hogy számottevően megnőtt a használt gépjárművek iránti igény, amelynek oka főként az új gépjárművek piacán tapasztalható nehézségekben keresendő, így azt leginkább az ellátási láncok lassulásából fakadó jelentős drágulás és a hosszú várakozási idő idézte elő. Érthető volt tehát az, hogy a kereslet a használt autók iránt megemelkedett. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy mi a teendő akkor, ha a használt gépjármű megvásárlását követően annak meghibásodását észleljük, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a gépjármű értékesítőjével szemben. Jelen cikkünkben egy rövid áttekintést kívánunk adni a vásárlók jogairól.

  (tovább…)

 • Társasházi kamerás megfigyelés? Mutatjuk a szabályokat!

  kamerás megfigyelés

  Hiába a jó lakóközösség, a lelkiismeretes házmester és a megfelelő védelmű bejárati ajtó, sajnos még mindig nagyon sok betörésről hallunk társasházakban is. Sokszor nem is a társasházi lakások, sokkal inkább a folyosón hagyott tárgyak, esetleg biciklik, rollerek válnak a bűnözők célpontjává. Nem csoda, ha egyre több lakóközösség dönt úgy, hogy a közös helyiségeket kamerával kívánják megfigyelni. Valójában azonban ez nem olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk, ugyanis adatvédelmi szempontból sok szabálynak, előírásnak kell megfelelni. Ebben a cikkben a társasházi kamerás megfigyelés szabályairól kívánunk egy általános tájékoztatást adni.

  (tovább…)

 • Mi történik a kihallgatáson? A nyomozó hatóság előtt történő kihallgatás menete és szabályai, a gyanúsított jogai és kötelezettségei

  kihallgatás

  Bármelyikünk életében előfordulhat az a szituáció, hogy a rendőrségtől érkező idézést kap tanúként vagy gyanúsítottként történő kihallgatásról. Amennyiben ez a sokszor nem várt esemény bekövetkezik, igazán fontos, hogy már az eljárási cselekmény időpontját megelőzően tájékozódjunk a kihallgatás szabályairól és menetéről, valamint a minket megillető jogokról és kötelezettségekről. Az idézés kézhezvételekor mindenekelőtt először arról tanácsos meggyőződnünk, hogy a rendőrségtől érkezett idézés gyanúsítottként vagy tanúként történő kihallgatásról szól-e, ennek ugyanis már rögtön az idézésből ki kell tűnnie. A gyanúsítotti és a tanúkénti kihallgatás folyamata és előírásai eltérőek. Jelen cikkünkben azonban kizárólag a nyomozó hatóság előtt történő gyanúsítotti kihallgatás menetét és szabályait kívánjuk ismertetni.

  (tovább…)

 • Hogyan változott a föld adásvételi szerződések jóváhagyásának folyamata a 2022. év elején hatályba lépett módosítás következtében?

  föld

  Ez év április hónapjába lépve már javában beköszöntött a tavasz, így hamarosan megkezdődnek, vagy akár már meg is kezdődtek a tavaszi földmunkák. Ennek következtében különösen fontos, hogy beszámoljunk a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) idén hatályba lépett módosításairól, melyek jelentősen megváltoztatták a földekkel kapcsolatos adásvételi szerződések jóváhagyásának folyamatát. Jelen cikkben ezen változásokról kívánunk egy összefoglalást adni.

  (tovább…)

 • Menedékjog Magyarországon – a menekültügyi eljárásról

  menedékjog

  A menekültügy és migráció napjainkban is egyre nagyobb teret hódító és a társadalmat folyamatosan foglalkoztató és egyben megosztó témák egyike. Az államok fő feladatai közé tartozik a polgárok védelme és az alapvető emberi jogok – mind a saját, mind pedig a más államok állampolgárai számára történő – biztosítása. Az állampolgárokat a saját államuktól való távol tartózkodás esetén is megilleti a saját országuk által biztosított védelem. Azonban azokban az esetekben, amikor üldöztetés, háború, vagy polgárháború miatt az adott polgár saját állama nem képes, vagy nem hajlandó biztosítani a lakosai számára az alapvető védelmet, alternatív megoldások lépnek érvénybe az érintett személyek védelmének biztosítása érdekében.

  (tovább…)

 • Mikor, hogyan és miért érdemes házassági vagyonjogi szerződést kötni?

  Házassági vagyonjogi szerződés

  Amikor egy pár életében eljön az a pont, hogy összeházasodnak, olyankor sokakban felmerül az a kérdés, hogy érdemes-e házassági szerződést kötni, vagy csak konfliktusokat eredményezne, ezért érdemesebb inkább a házastársi vagyonközösséget választani. Ebben a cikkben a házassági vagyonjogi szerződést, annak jellemzőit és főbb tudnivalóit mutatjuk be. Természetesen az mindenkinek a saját döntése, hogy szeretne-e házassági vagyonjogi szerződést kötni, ugyanakkor azt kiemeljük, hogy a döntés meghozatala szempontjából rendkívül hasznos a jogintézmény szabályainak ismerete.

  (tovább…)

 • Ius ad bellum – A háború nemzetközi jogi szabályairól és a háborús bűncselekményekről

  Háborús bűncselekmény

  A háborúk mindig kegyetlenek, bármilyen nemes elv is vezérli a hadviselő feleket, az ártatlanok szenvednek. Az emberiség történelme azonban nem csak a könyörtelen háborúkkal fonódott össze, hanem a háborúk mellett a hadviselés során alkalmazandó szabályok is megszülettek és a nemzetközi szokásjog részévé váltak. Már a kezdeteleges történelmi és vallási kultúrában is jelentek meg arra vonatkozóan szabályok, hogy katona csak katona ellen harcol, a magát megadó katonát nem öli meg, a nőket, öregeket, gyermekeket kímélik, a templomokban és egyéb kegyhelyeken pedig nincs helye harcoknak.

  (tovább…)

 • Társasház alapítás

  Társasház

  A Polgári törvénykönyv akként rendelkezik, hogy a társasház úgy jön létre, ha az ingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, vagy legalább egy önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épületberendezés, helyiség, illetve lakás viszont a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül.

  (tovább…)

 • Lakáslottó? Az meg mi? Érhetően a nemzeti otthonteremtési közösségről (NOK)

  lakáslottó

  Sokan nem ismerik a nemzeti otthonteremtési közösség nyújtotta előnyöket, vagy azért félnek tőle, mert nem ismerik részletesen a szabályait, ugyanis viszonylag új és az átlagosnál kevesebb tapasztalat van róla. Éppen ezért ebben a cikkben igyekszünk rávilágítani arra, hogy milyen esetekben érdemes számításba venni ezt a lehetőséget is.

  (tovább…)

 • Mit tehet akkor, ha nem kapott meg egy bírósági iratot?

  bírósági irat

  Hosszabb időt töltött az otthonától távol, majd amikor hazaért, akkor azt látta a postaládában, hogy kapott egy hivatalos iratot, amelyet kétszer is próbáltak Önnek kézbesíteni, de Ön erről nem tudott, hiszen nem volt otthon, ráadásul senkit nem tudott megkérni arra, hogy ellenőrizze a postaládáját? Hogyha Önnel is történt már ilyen, vagy elképzelhetőnek tartja, hogy ilyen előfordulhat, akkor olvasson tovább, mert ebben a cikkben arról kaphat részletes tájékoztatást, hogy ilyen esetekben mit lehet tenni.

  (tovább…)

 • Tényleg lehallgathatnak? – A leplezett eszközök alkalmazásáról a magyar büntetőjogban

  Leplezett eszközök

  A titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazása rendkívül komoly szintű behatolást jelent a személyek magánszférájába, ezért egy alkotmányos jogállamban alapkövetelmény az, hogy ezen eszközök alkalmazásának feltételeit és kereteit megfelelő garanciák biztosításával törvény állapítsa meg.

  (tovább…)

 • Felmondható idő előtt a határozott időre kötött bérleti szerződés?

  Bérleti szerződés

  Sokan kerülhetünk abba a helyzetbe, hogy a bérleti szerződés megkötésének időpontjában egy szerződést még kedvezőnek vélt feltételekkel kötünk meg, azonban később egyéb körülményekben bekövetkezett változás miatt a határozott idejű szerződés terhessé válik számunkra, így szabadulni kívánnánk abból.

  (tovább…)

 • Érdemesebb a kata helyett az átalányadózást választani 2022-ben?

  Átalányadózás

  Az új év kezdetével bizonyára sokakban felmerül számos kérdés azzal kapcsolatban, hogy a gazdasági tevékenységük végzése során melyik adózási forma lehet a jobb választás, ráadásul a 2022-től átalakuló átalányadózás több egyéni vállalkozónak kedvezőbb opció lehet, mint a kata (kisadózó vállalkozások tételes adója). Ebben a cikkben a megfelelő adózási forma megválasztásában kívánunk egy kis segítséget nyújtani.

  (tovább…)

 • Elkövethetek-e bűncselekményt a virtuális térben anélkül, hogy tudnék róla?

  Online bűnözés

  A koronavírus megjelenésével és elterjedésével számos olyan, a társadalom védelmét szolgáló biztonsági intézkedés került bevezetésre, amelyek szükségesnek mutatkoztak az ember egészségének megóvása érdekében. A járványhelyzetnek köszönhetően sok munkahely és oktatási intézmény is átváltott a távolsági munkavégzésre, illetve távoktatásra. Ebből kifolyólag mind a fiatalkorúak, mind pedig a felnőttek körében jelentősen megnőtt a számítógép előtt, valamint az online térben eltöltött idő.

  (tovább…)

 • Adózás ingatlan értékesítést követően természetes személyként

  adozas-ingatlan

  Ingatlan eladás esetén rendszeres kérdés a természetes személy eladó részéről, hogy az értékesítést követően hogyan történik az adózás, mire érdemes figyelni. Cikkünkben ezeket szeretnénk tisztázni.

  (tovább…)

 • A végrendeletről

  Végrendeletről

  Öröklés körében mindannyiunk számára ismert, hogy amennyiben az örökhagyó nem a törvényre kívánja bízni hagyatékának sorsát, lehetősége van – többek között – végrendeletet hátrahagyni. Ebben a cikkben a végrendeletek fajtáit, jellemzőit ismertetjük.

  (tovább…)

 • A részvény típusai és a részvénykönyvi bejegyzésének fontossága

  Részvény

  A befektetések közül a legpopulárisabb forma a részvény, melynek általános ismerete nélkülözhetetlen azok számára, akik komoly ötleteket megvalósító vállalkozásokban való tagság mellett anyagi többletre is szeretnének szert tenni.

  (tovább…)

 • Gyorshajtás szankciói

  Gyorshajtás

  A 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint a gyorshajtás közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegésnek minősül, melyet a jogszabály objektív felelősség alapján az elkövető személyének vizsgálata nélkül a gépjármű üzemeltetőjével szemben szabnak ki.

  (tovább…)

 • Felelősség korlátozása a polgári jogban

  Felelősség korlátozása

  A polgári jog alapvető rendelkezései közé tartozik, hogy a szerződésszegéssel okozott kárért a másik fél felelős, amely alól kizárólag abban az esetben képes kimenteni magát a szerződést szegő fél, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy e körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

  (tovább…)

 • Teremgarázs – elkerülhető az elővásárlásra jogosultak értesítése?

  teremgarázs

  Az elmúlt időszakban általánossá vált, hogy az új társasházakban a gépjárművek részére teremgarázst is építenek, mely a tulajdonosok osztatlan közös tulajdonába kerül. Az osztatlan közös tulajdon által a tulajdonostársakat a Ptk. szerint elővásárlási jog illeti meg. A beállóhelyek eladása és megvásárlása egy néhány lakással rendelkező társasház esetén nem okoz különösebb problémát, más a helyzet azonban, ha az osztatlan közös tulajdonú teremgarázsnak több tucat elővásárlási jogosultsággal rendelkező tulajdonosa van.

  (tovább…)

 • A határozott idejű munkaszerződés munkáltatói oldala

  határozott idejű munkaszerződés

  A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással csak a következő okokkal szüntetheti meg: amennyiben felszámolás-vagy csődeljárás tartama alatt áll, a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik. Azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – is meg lehet szüntetni a munkaviszonyt ebben az esetben, de ekkor a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

  (tovább…)

 • Az elővásárlási jog

  elővásárlás

  Szeretné eladni az ingatlanát, már talált is vevőt rá? Nem árt, hogyha tud arról, hogy időnként ez nem ennyire egyszerű, ugyanis lehet, hogy az ingatlanra valakinek elővásárlási joga van. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem adhatja el az ingatlanát, ugyanakkor célszerű körültekintőnek lenni! A cikkben ingatlant említek, hiszen ez a leggyakrabban előkerülő kérdéskör, ugyanakkor a teljesség kedvéért azt rögzíteném, hogy az elővásárlási jog nem csak ingatlanra vonatkozhat.

  (tovább…)

 • Ki a felelős vadállat elgázolásáért?

  vadállat

  Évente akár több ezer esetben fordul elő hazánkban, hogy vadállatok közútra tévedéséből baleset következik be, amely során jelentős vagyoni kár vagy személyi sérülés is keletkezhet. Fontos kérdés, hogy ezekben az esetekben ki tartozik felelősséggel a bekövetkezett kárért.

  (tovább…)

 • Garanciális, avagy a jótállási szabályok

  jótállás

  2021. január 1. napjától szigorítottak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási szabályokon, így az ezt követően kötött fogyasztói szerződések esetén már az új jogszabály alkalmazandó, amelyet jelen cikkünkben be kívánunk mutatni.

  (tovább…)

 • Elévülhet-e a tartozás, ha már végrehajtás alatt van?

  végrehajtás

  Ebben a cikkünkben arra kívánunk választ adni, hogy a hatályos jogszabályok szerint egy követelés elévülhet-e, amennyiben annak érvényesítése céljából már a jogosult végrehajtási eljárást indított. Azonban ahhoz, hogy ezt meg tudjuk válaszolni mindenekelőtt érdemes pár szót ejteni arról, hogy mi is az az elévülés, mennyi a határideje, illetve milyen joghatással bír.

  (tovább…)

 • CSOK mellé illetékkedvezmény – mutatjuk hogyan!

  illetékkedvezmény

  A legtöbben biztosan tudják, hogy ingatlan vásárlása esetén illetékkötelezettség keletkezik, amelynek mértéke kedvezmény nélkül igen jelentős, az ingatlan forgalmi értékének 4%-a.

  (tovább…)

 • Bűncselekmény a hálapénz adása vagy elfogadása?

  hálapénz

  Manapság a sajtóban nagy felhangot kapott, hogy a magyar társadalomban gyakorlatilag szokásnak mondható hálapénznek a jogalkotó büntetőjogi eszközökkel kíván véget vetni, annak kriminalizálása által. Jelen cikkünkben a hálapénz adásának és elfogadásának büntetőjogi vonatkozásait kívánjuk bemutatni.

  (tovább…)

 • Ittas és bódult járművezetés

  ittas

  Ittas járművezetés

  Hazánkban 2019-ben több, mint húszezer közlekedési bűncselekményt regisztráltak, amelyek közül kimagaslik az ittas állapotban elkövetett járművezetés bűncselekménye, hiszen több, mint tizenötezer ittas vezetéses bűncselekmény került regisztrálásra 2019-ben.1

  (tovább…)

 • Összefoglaltuk a helyi iparűzési adó (HIPA) legfontosabb 2021-es változásait

  iparűzési adó

  A helyi iparűzési adó – azaz a HIPA – szabályai minden vállalkozás számára rendkívüli jelentőséggel bírnak, amelyre tekintettel fontos, hogy a gazdálkodók tudatában legyenek ezt a helyi adónemet érintő legfontosabb változásokkal. Ebben a cikkünkben ezek kerülnek összefoglalásra.

  (tovább…)

 • Ideiglenes eljárásjogi rendelkezések – II. rész. a bíróságok működésére vonatkozó szabályok

  bíróságok

  Ahogyan cikksorozatunk előző részében kitértünk rá a harmadik hullám megjelenésével a kormány a 2021. március 6. napján megjelent 112/2021. (III. 6.) Korm. rendeletében újabb rendkívüli szabályokat vezetett be, amelyek 2021. április 5. napjáig a rendelet szerinti ún. szigorított védekezés időszaka végéig alkalmazandóak. A cikksorozatunk második részében a bíróságok működését érintő új szabályokat foglaljuk röviden össze.

  (tovább…)

 • Ideiglenes eljárásjogi rendelkezések I. rész – a végrehajtási eljárásra és a fizetési meghagyásra vonatkozó szabályok

  rendelkezések

  A harmadik hullám megjelenésével kapcsolatos szigorítások körében a kormány a 2021. március 6. napján megjelent 112/2021. (III. 6.) Korm. rendeletben újabb, a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések bevezetéséről rendelkezett, amelyek 2021. április 5. napjáig a rendelet szerinti ún. szigorított védekezés időszaka alatt állnak fent. Cikksorozatunk első részében a végrehajtási eljárásokat, továbbá a fizetési meghagyásos eljárást érintő új szabályokat foglaljuk röviden össze.

  (tovább…)

 • Amit az ideiglenes szigorításokról tudni érdemes

  szigorításokról

  2021. március 4. napján Magyarország Kormánya bejelentette, hogy a COVID-19 harmadik hullámára tekintettel ismételten szigorításokat vezetnek be 2021. március 8. napjától kezdődően, amelynek szabályait a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletben tartalmazza.

  Ebben a cikkünkben a hétfőtől bevezetésre kerülő korlátozások részletes szabályait fejtjük ki, hiszen ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban megannyi téves információ terjedt el az interneten.

  (tovább…)

 • Az egyesületek támogatóit megillető adókedvezmények

  egyesület

  Cikksorozatunk korábbi részében már ismertettük az egyesületek adózásának legfontosabb szabályait, ugyanakkor e körben fontos kiemelni, hogy az ilyen szervezetek támogatása kapcsán nem csupán a felajánlásban részesülő egyesület, de az azt juttató is jól járhat, ugyanis a szabályozás a törvényi feltételek fennállása esetére különböző adókedvezményeket biztosít a társasági adó rendszerében a támogatók részére. Jelen cikkben ezen adókedvezmények feltételeit foglaljuk össze.

  (tovább…)

 • A szigorodó szabályok valóban az airbnb-zés végét jelentik?

  airbnb

  A közelmúltban sokat lehetett hallani a médiában arról, hogy a kormány és egyes önkormányzatok megpróbálták szabályozott keretek közé szorítani a rövidtávú szálláshely szolgáltatást, amelynek az egyik legismertebb platformja az Airbnb.
  (tovább…)

 • Amit az egyesületek adó- és számviteli kötelezettségeiről tudni érdemes

  egyesületek

  Mielőtt rátérnénk az egyesületekre vonatkozó számviteli és adójogi szabályok ismertetése mindenképp elengedhetetlen annak rögzítése, hogy az egyesületek ún. civil szervezetnek minősülnek, amelyek alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyv, illetve az Ectv. határozza meg, amelyből kifolyólag számos sajátos előírással kell számolni az ilyen szervezetek alapítóinak.

  (tovább…)

 • Bűncselekménynek minősülhet a kommentelés?

  komment

  A Facebook, Youtube és egyéb tartalommegosztó platformok elterjedésével egyre több olyan esettel lehet találkozni, hogy a megosztott tartalmak alá, vagy egyes – kifejezetten erre létrehozott csoportokban – meglehetősen trágár, a valóságtól sokszor távol álló, egyes esetekben fenyegető kommentekkel kell szembesülnie a tartalmat megosztó embereknek.

  (tovább…)

 • Az Eszjtv. rendelkezései veszélyhelyzetben, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdések

  Eszjtv

  Az országok fejlettségi szintjétől függetlenül konstatálható a tény, hogy az egészségügyi szolgáltatórendszer egy annyira komplex terület, hogy azt a legnagyobb körültekintés, a megfelelő mértékű állami beavatkozás, illetve anyagi források rendelkezésre állása mellett is lehetetlen zökkenőmentesen működtetni. Az ok univerzális, azonban hazánkban jelenleg az orvoslás jogszabályi környezetének vonatkozásában egy jelentős mérföldkőhöz értünk, hiszen az elmúlt közel 50 évben nem volt ilyen nagymértékű változás a területet illetően.

  (tovább…)

 • Közvetítői eljárás, mint a büntetőeljárás alternatívája

  közvetítői eljárás

  1. Célja:

  A közvetítői eljárás a magyar jogrendszerben egy régebb óta megtalálható jogintézmény,1 amelynek célja, hogy az elkövető bűncselekménnyel okozott káros következményeket jóvátegye, helyreállítsa a rendet a társadalomban, amelyet a bűncselekmény felborított.

  (tovább…)

 • Mikor felelhetek a cégem tartozásaiért? – A korlátolt felelősségű társaság tagjainak felelőssége

  Mikor felelhetek a cégem tartozásaiért?

  A járványhelyzet kialakulásával, és az azt követő gazdasági nehézségek növekedésével számos cégtulajdonos feltehette már magának a kérdést, hogy mi történik abban az esetben, ha a válság, vagy éppen a gazdasági környezet teljes átalakulása következtében a cége tartozásokat halmoz fel, vagy esetleg meg is szűnik. Vajon ezekben az esetekben fennáll a felelőssége a társaság tartozásaiért? (tovább…)

 • Koronavírus – Valóban felfüggesztésre kerültek a végrehajtások?

  Koronavírus - Valóban felfüggesztésre kerültek a végrehajtások

  Irodánk ügyvédei egy szakmai együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak jogi segítséget a Credit Management Kft. követeléskezeléssel és faktorálással foglalkozó cég, valamint a partnerei részére, továbbá rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Credit Management folyamatosan frissülő szakmai blogjában. (tovább…)

 • Koronavírus – Ki mentesül és ki nem az adófizetés alól?

  koronavírus

  Irodánk ügyvédei egy szakmai együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak jogi segítséget a Credit Management Kft. követeléskezeléssel és faktorálással foglalkozó cég, valamint a partnerei részére, továbbá rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Credit Management folyamatosan frissülő szakmai blogjában.
  (tovább…)

 • Az állami bérkiegészítés igénybevételének a feltételei

  Az állami bérkiegészítés igénybevételének a feltételei

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Valóban börtönbe kerülhetünk ha elhagyjuk a „karantén” területét?

  Valóban börtönbe kerülhetünk ha elhagyjuk a „karantén” területét?

  Börtönbe kerülhetünk ha elhagyjuk a „karantén” területét? Akár egy kisebb járványügyi szabályszegés is vezethet büntetőjogi felelősségre vonáshoz? Nézzük milyen szabályokat kell betartani ahhoz, hogy biztosan ne indulhasson ellenünk szabálysértési vagy akár büntető eljárás.

  (tovább…)

 • Futhatok a pénzem után? – megoldások a kintlévőségei behajtására

  Futhatok a pénzem után? – megoldások a kintlévőségei behajtására

  Sajnos egy gazdasági válság természetes velejárója, hogy a vállalati szektorban megjelenik a fizetésképtelenség, és az érintett cégek többségénél tapasztalható likviditási hiány a számlák késedelmes kiegyenlítését vonja maga után. Arra számítunk, hogy lejárt követelések gyakorlatilag valamennyi iparágban és szolgáltatói szektorban meg fognak jelenni, problémát fognak okozni a kereskedelmi ügyletekben, és egyéb szerződéses jogviszonyokban is. (tovább…)

 • Eljárásjogi útmutató a veszélyhelyzet idejére

  Eljárásjogi útmutató a veszélyhelyzet idejére

  A 2020. március 31. napján megjelent Magyar Közlöny két fontos rendelet keretében rögzít olyan intézkedéseket, amelyek a rendkívüli helyzet idején szabályozzák a különböző hatóságok, bíróságok és egyéb szervezetek működését, továbbá ezekhez kötődően a különböző eljárások lefolyását. (tovább…)

 • Szobafogságra vagyunk ítélve? Ugyan, pánikra semmi ok! – tudnivalók a kijárási korlátozásról

  kijárási tilalom

  2020. március 28-án lép hatályba a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, amely két hetes, azaz április 11. napjáig tartó kijárási korlátozást vezet be. Pánikra azonban semmi ok, nem teljes kijárási tilalomról való szó, ugyanis alapos indokkal elhagyhatjuk a lakó- illetve tartózkodási helyünket. (tovább…)

 • Változnak az adóeljárások a veszélyhelyzet ideje alatt?

  Változnak az adóeljárások a veszélyhelyzet ideje alatt?

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Segítség az adósoknak – a végrehajtási eljárásokat érintő gazdaságvédelmi intézkedések

  segítség

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Koronavírus: kormányzati mentőöv a szolgáltatók részére

  Koronavírus

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Valóban börtönbe kerülhetnek az „álhíreket”, „rémhíreket” terjesztők?

  börtönbe kerülhetünk?

  Bűncselekményt követünk el, ha elhagyjuk a „karantén” területét? Tényleg börtönbe kerülhetünk, ha a barátainknak elmondjuk, hogy szerintünk péntektől „karantént” rendelnek el Budapest területére, és változik-e a büntetőjogi megítélése ennek, ha ugyanezt a Facebook üzenőfalunkra posztoljuk? (tovább…)

 • Milyen lehetőségeink vannak munkáltatóként a koronavírus járvány alatt?

  koronavírus járvány

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Mit tudunk a hitelmoratóriumról?

  hitelmoratóriumról

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Költségvetési csalás

  Költségvetési csalás

  Költségvetési csalás szabályozása:

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályba lépésével a jogalkotó újítása által a korábban követhetetlen, bizonyos esetekben egymást átfedő költségvetést károsító bűncselekményeket a költségvetési csalás bűncselekményében tömörítette ezzel egyszerűbbé és átláthatóbbá téve a szabályozást. (tovább…)

 • Új jogintézmény az Áfatörvényben: visszaigényelhetővé válik a behajthatatlan követelések után megfizetett áfa

  Behajthatatlan követelés

  Január 1. napjával fontos új rendelkezés lép hatályba az Áfatv.-ben, amelynek keretében a szabályozás lehetőséget biztosít a behajthatatlan követelések után megfizetett – és egészen idáig elbukottnak hitt – Áfa visszaigénylésére. (tovább…)

 • A zár alá vétel

  zár alá vétel

  Jogszabályi háttér:

  A zár alá vétel jogszabályi hátterét a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) adja, mely a 2018. júliusi hatálybalépésével részben megújította a korábbi szabályozást. (tovább…)

 • A bíróság elé állítás eljárásjogi sajátosságai

  bíróság elé állítás

  A jogintézmény 1966-tól a büntető eljárásjog részét képezi. Az eljárásjogi kódexek módosításai szinte minden esetben a bíróság elé állításra vonatkozó határidők változtatását jelentették. Korábban ezek a határidők a mai szabályozáshoz képest olyan rövidek voltak, hogy ma talán el sem tudnánk képzelni a bíróság elé állítás alkalmazását olyan feltételek mentén. (tovább…)

 • Az egyszerűsített foglalkoztatás

  Egyszerűsített foglalkoztatás

  Hallott már az egyszerűsített foglalkoztatásról? – Bemutatjuk a legfontosabb szabályait!

  Létezik egy, leginkább a fekete foglalkoztatás visszaszorítását célzó jogintézmény, amely hasznos lehet mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára, ugyanis csekély adminisztratív teendővel jár, az adóteher szempontjából is igen kedvező, továbbá bizonyos munkák esetén kifejezetten célravezető lehet az alkalmazása. Az alábbiakban az egyszerűsített foglalkoztatás főbb szabályait mutatjuk be. (tovább…)

 • A legfontosabb tudnivalók a vezető állású munkavállalókról

  vezető

  Biztosan mindenki hallotta már a vezető állású munkavállaló kifejezést, sőt akár az is lehetséges, hogy a munkaviszony létesítése során fel is merült annak a lehetősége, hogy vezető állású munkavállalóként kerüljön sor a foglalkoztatására. (tovább…)

 • Kamatra adott kölcsön? – Így kell(ene) adóznia utána!

  Kamat

  Sokan nem is gondolnak bele, hogy a magánszemélyek közötti kölcsönszerződésből eredő kamat után adót kell(ene) fizetni, hiszen a kamat összege jövedelemként jelentkezik a kölcsönadó személynél. Az alábbi cikkünkben adózási szempontból járjuk körbe a kérdéskört.
  (tovább…)

 • Lakáspiac, támogatások, és az ügyvéd szerepe az ingatlan adásvétel során

  lakáspiac

  Júliustól a Kormány családtámogatási intézkedései következményeként a tavaszi visszaesést követően várhatóan ismét felpörög a hazai ingatlanpiac. Az alábbi cikkben ismertetjük a júliustól igénybe vehető támogatásokat, és bemutatjuk, hogy miért fontos, hogy ingatlan vásárlás esetén jó ügyvédet válasszon. (tovább…)

 • A reintegrációs őrizet

  Őrizet

  Jogszabályi háttér:

  A reintegrációs őrizetet, mint jogintézményt a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szabályozza. (tovább…)

 • Amit a (előzetes) letartóztatásról tudni érdemes

  Előzetes letartóztatás

  Előzetes letartóztatás vagy letartóztatás?

  A 2018. július 1. napján hatályba lépett büntetőeljárásról szóló törvény (2017. évi XC. törvény) rengeteg újítást hozott a gyakorlat számára, melyek között letartóztatásra változtatta a sokak által „előzetesként” „vagy előzetes letartóztatásként” emlegetett kényszerintézkedés megnevezését, emellett megváltoztatva egyes részletszabályait is. (tovább…)

 • Az előkészítő ülés szerepe az új büntetőeljárásban

  Jogszabályi változások:

  A 2017. évi CX. törvény, azaz az új büntetőeljárási törvény 2018. július 1. napján lépett hatályba. Az új törvényt valamennyi folyamatban lévő és a hatályba lépést követően induló büntetőeljárásra egyaránt alkalmazni kell. Az új törvény egyértelmű célja az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, amely érdekében kiemelt szerephez jutott a büntetőeljárásban az előkészítő ülés. amelynek menete és szabályai sok kérdést vetnek fel a gyakorlat számára és annak tényleges menete jelentősen befolyásolhatja a tárgyalás érdemi részét, így akár a végső ítéletet is. (tovább…)

 • Adónavigátor konferencia 2018

  Az Adónavigátor konferencia ország egyik legrangosabb könyvelői rendezvénye, amely kimagasló sikeréhez a szakmai előadásokon túl nagyban hozzájárul az az egyedülálló szakkiállítás is amely a könyvelők hatékonyabb munkavégzéséhez nyújt segítséget. 2018-ban első alkalommal a Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda is megjelent kifejezetten a könyvelő irodák számára összeállított komplex jogi szolgáltatásaival. (tovább…)

 • Az adóeljárási jogszabályok változásáról, avagy valóban egyszerűbbé vált a szabályozás?

  [:hu]A 2018. január 1. napján hatályba lépett új adójogszabályok jelentős változásokat hoztak az adózás törvényes eljárási rendje körében. A szabályozás szerkezete teljes mértékben átalakult, a jogalkotó szakított a korábbi egységes megoldással, és egy merőben új szabályozási koncepció kialakítására tett kísérletet. (tovább…)

 • GDPR – amit az Általános Adatvédelmi Rendeletről tudni érdemes

  Adatvédelem

  [:hu]Két éves türelmi időt követően, 2018. május 25. napján lép hatályba az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, röviden a GDPR (General Data Protection Regulation), amellyel a személyes adatok védelme egy egységes, minden tagállam számára kötelezően alkalmazandó szabályozás alá kerül. Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag minden vállalkozást érint az új jogszabály, ebben a cikkben összefoglaljuk a rendelettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. (tovább…)

 • A Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda a Magyar Könyvvizsgálói Kamara akkreditált szervezete

  Kedves Ügyfeleink!

  Örömmel tájékoztatunk Titeket, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási bizottságának döntése alapján felvételt nyertünk azon intézmények körébe, amelyek a kamara által elfogadott szervezetként, olyan képzéseket és konferenciákat szervezhet, amelyek beszámíthatóak a könyvvizsgálók szakmai továbbképzésébe!

  A jövőbeni, immáron kreditpontos rendezvényeinkről itt, a honlapunkon, valamint a facebook oldalunkon fogtok először értesülni.

 • Az új ügyvédi törvény

  [:hu]Az országgyűlés júniusban elfogadta az ügyvédi tevékenységről szóló törvényjavaslatot, így az a 2018. január 1. napjával felváltja az ügyvédekről szóló törvényt, a jogtanácsosi tevékenységet szabályozó törvényerejű rendeletet, valamint a kapcsolódó végrehajtási szabályokat. (tovább…)

 • Sikkasztás

  372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.

  A sikkasztás a tulajdoni viszonyokat sértő bűncselekmény. Sikkasztást elkövetőként csak az a személy követheti el, akire az eltulajdonított ingó dolgot rábízták. Tárgya tipikusan pénz, kivéve, hogyha adott, személynek, akire a pénz vagy más helyettesíthető dolog sajátja közé keverve bár, de rendelkezésre áll, illetve lehet más ingóság is, például gépjármű vagy egyéb használati cikk.

  (tovább…)

 • Az összehasonlító reklám

  [:hu]Az összehasonlító reklám fogalma alatt azokat a reklámokat értjük, amelyben adott termék, vagy szolgáltatás versenytársát, annak termékét vagy szolgáltatását közvetlenül, vagy közvetve felismerhetővé tesz.

  Az ilyen reklámokat az alább kifejtett megkötésekkel lehet közzétenni.

  (tovább…)

 • A Versenyhivatal fogyasztóvédelmi eljárása

  Budapest ügyvédi iroda

  Fokozott óvatossággal érdemes vállalkozásunk reklámozása során eljárni, a fogyasztóvédelmi hatóságok ugyanis éberen vizsgálják a piaci szereplők marketing tevékenységét és a legapróbb szabálytalanságokra is hamar reagálnak. A versenyhivatal fogyasztóvédelmi irodája akár más piaci szereplők bejelentése, akár saját tapasztalatai alapján (hivatalból) indíthat eljárást vállalkozásunkkal szemben, ha az általunk használt reklámszövegeket, marketingkommunikációt jogszabályellenesnek tartja. A vizsgálat fő irányai az általunk forgalmazott termékkel, nyújtott szolgáltatással kapcsolatos állítások valódisága, összehasonlító reklámok esetén az összehasonlítás eredményének megalapozottsága. (tovább…)

 • Üzletrész átruházás a korlátolt felelősségű társaság vonatkozásában

  Magyarországon a gazdasági társaságok leggyakrabban előforduló formája a korlátolt felelősségű társaság. A kft. olyan gazdasági társaság, amely meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével indul, amelyben a tagok kötelezettsége alapvetően a saját vagyoni hozzájárulásuk befizetésére terjed ki. A törzsbetétekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket az üzletrész testesíti meg, amely forgalomképes.

  (tovább…)

 • Társasági jog – Kiválás

  Egy társaság életében megannyi helyzet teheti szükségessé a cégforma megváltoztatását. Kialakulhatnak olyan kedvezőtlen szituációk, mint például a saját tőke hiánya, vagy új befektetők érkezésével szükségesség válhat a tulajdonosi struktúra átalakítása.

  A társasági formaváltás során a cégforma megváltoztatásán túl lehetőség van arra, hogy több cég egyesüljön, vagy esetleg a cég több céggé váljon szét.

  (tovább…)

 • Követeléskezelési megoldások

  A vállalkozások számára manapság az egyik legnagyobb problémát a követeléseik kezelése, behajtása jelenti, amely sok esetben igen körülményes, és főként időigényes procedúra. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ügyvédi praxisunk során az az általános tapasztalatunk, hogy a hitelező követelés kialakulását követően minél később fordul a követelések kezelésében járatos specialistához, úgy az adósi oldalon annál több idő áll rendelkezésre a meglévő – a tartozás megfizetésére alkalmas – vagyon „kimentéséhez”.

  (tovább…)

 • Végelszámolás

  Egy cég aktív és jövedelmező piaci jelenlétét tartja szem előtt, mikor alkalmazottjait és alvállalkozóit kiválasztja, azonban egy társaság megszüntetésére a legtöbb esetben a cég munkaszervezete nincs felkészülve, a végelszámolás-sal kapcsolatos teendőket elvégezni nem tudja.

  A Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda jelenleg két, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által névjegyzékbe vett felszámolószervezettel is szoros partneri kapcsolatot ápol. (tovább…)

 • Cégmódosítás

  Cégmódosításra – és az ehhez szükséges kötelező jogi képviseletre – abban az esetben lesz szüksége, amennyiben a már működő társaságának cégjegyzékbe bejegyzett adatai vonatkozásában változás következik be. A cégmódosítások leggyakoribb indokai, ha megváltozik a társaság székhelye, telephelye, módosul a törzstőke mértéke, és összetétele, változik a vezető tisztségviselő személye, vagy a társaság tagjai, a cég társasági formát vált, illetve bizonyos esetekben jogszabály is kötelezővé teheti a módosítást.

  (tovább…)

 • 2018. évi adócsomag – tele érdekességekkel a lakásbérlet terén

  Amennyiben a Parlament megszavazza, a törvényjavaslat jelentős könnyítést hoz mind a hosszú, mind pedig a rövidtávú lakáskiadásban. A lakásingatlanukat bérbeadók jövőre az adminisztrációs teher rendkívüli mértékű csökkentésével, illetve jelentős pénzmegtakarítással is számolhatnak. A két intézkedés a megközelítőleg három milliárd forintot hagy a lakáskiadóknál.

  (tovább…)

Keresés

Cimkefelhő

1