Aktualitások

 • Teremgarázs – elkerülhető az elővásárlásra jogosultak értesítése?

  teremgarázs

  Az elmúlt időszakban általánossá vált, hogy az új társasházakban a gépjárművek részére teremgarázst is építenek, mely a tulajdonosok osztatlan közös tulajdonába kerül. Az osztatlan közös tulajdon által a tulajdonostársakat a Ptk. szerint elővásárlási jog illeti meg. A beállóhelyek eladása és megvásárlása egy néhány lakással rendelkező társasház esetén nem okoz különösebb problémát, más a helyzet azonban, ha az osztatlan közös tulajdonú teremgarázsnak több tucat elővásárlási jogosultsággal rendelkező tulajdonosa van.

  (tovább…)

 • A határozott idejű munkaszerződés munkáltatói oldala

  határozott idejű munkaszerződés

  A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt felmondással csak a következő okokkal szüntetheti meg: amennyiben felszámolás-vagy csődeljárás tartama alatt áll, a munkavállaló képességére alapított okból, vagy ha a munkaviszony fenntartása elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik. Azonnali hatályú felmondással – indokolás nélkül – is meg lehet szüntetni a munkaviszonyt ebben az esetben, de ekkor a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

  (tovább…)

 • Az elővásárlási jog

  elővásárlás

  Szeretné eladni az ingatlanát, már talált is vevőt rá? Nem árt, hogyha tud arról, hogy időnként ez nem ennyire egyszerű, ugyanis lehet, hogy az ingatlanra valakinek elővásárlási joga van. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nem adhatja el az ingatlanát, ugyanakkor célszerű körültekintőnek lenni! A cikkben ingatlant említek, hiszen ez a leggyakrabban előkerülő kérdéskör, ugyanakkor a teljesség kedvéért azt rögzíteném, hogy az elővásárlási jog nem csak ingatlanra vonatkozhat.

  (tovább…)

 • Ki a felelős vadállat elgázolásáért?

  vadállat

  Évente akár több ezer esetben fordul elő hazánkban, hogy vadállatok közútra tévedéséből baleset következik be, amely során jelentős vagyoni kár vagy személyi sérülés is keletkezhet. Fontos kérdés, hogy ezekben az esetekben ki tartozik felelősséggel a bekövetkezett kárért.

  (tovább…)

 • Garanciális, avagy a jótállási szabályok

  jótállás

  2021. január 1. napjától szigorítottak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási szabályokon, így az ezt követően kötött fogyasztói szerződések esetén már az új jogszabály alkalmazandó, amelyet jelen cikkünkben be kívánunk mutatni.

  (tovább…)

 • Elévülhet-e a tartozás, ha már végrehajtás alatt van?

  végrehajtás

  Ebben a cikkünkben arra kívánunk választ adni, hogy a hatályos jogszabályok szerint egy követelés elévülhet-e, amennyiben annak érvényesítése céljából már a jogosult végrehajtási eljárást indított. Azonban ahhoz, hogy ezt meg tudjuk válaszolni mindenekelőtt érdemes pár szót ejteni arról, hogy mi is az az elévülés, mennyi a határideje, illetve milyen joghatással bír.

  (tovább…)

 • CSOK mellé illetékkedvezmény – mutatjuk hogyan!

  illetékkedvezmény

  A legtöbben biztosan tudják, hogy ingatlan vásárlása esetén illetékkötelezettség keletkezik, amelynek mértéke kedvezmény nélkül igen jelentős, az ingatlan forgalmi értékének 4%-a.

  (tovább…)

 • Bűncselekmény a hálapénz adása vagy elfogadása?

  hálapénz

  Manapság a sajtóban nagy felhangot kapott, hogy a magyar társadalomban gyakorlatilag szokásnak mondható hálapénznek a jogalkotó büntetőjogi eszközökkel kíván véget vetni, annak kriminalizálása által. Jelen cikkünkben a hálapénz adásának és elfogadásának büntetőjogi vonatkozásait kívánjuk bemutatni.

  (tovább…)

 • Ittas és bódult járművezetés

  ittas

  Ittas járművezetés

  Hazánkban 2019-ben több, mint húszezer közlekedési bűncselekményt regisztráltak, amelyek közül kimagaslik az ittas állapotban elkövetett járművezetés bűncselekménye, hiszen több, mint tizenötezer ittas vezetéses bűncselekmény került regisztrálásra 2019-ben.1

  (tovább…)

 • Összefoglaltuk a helyi iparűzési adó (HIPA) legfontosabb 2021-es változásait

  iparűzési adó

  A helyi iparűzési adó – azaz a HIPA – szabályai minden vállalkozás számára rendkívüli jelentőséggel bírnak, amelyre tekintettel fontos, hogy a gazdálkodók tudatában legyenek ezt a helyi adónemet érintő legfontosabb változásokkal. Ebben a cikkünkben ezek kerülnek összefoglalásra.

  (tovább…)

 • Ideiglenes eljárásjogi rendelkezések – II. rész. a bíróságok működésére vonatkozó szabályok

  bíróságok

  Ahogyan cikksorozatunk előző részében kitértünk rá a harmadik hullám megjelenésével a kormány a 2021. március 6. napján megjelent 112/2021. (III. 6.) Korm. rendeletében újabb rendkívüli szabályokat vezetett be, amelyek 2021. április 5. napjáig a rendelet szerinti ún. szigorított védekezés időszaka végéig alkalmazandóak. A cikksorozatunk második részében a bíróságok működését érintő új szabályokat foglaljuk röviden össze.

  (tovább…)

 • Ideiglenes eljárásjogi rendelkezések I. rész – a végrehajtási eljárásra és a fizetési meghagyásra vonatkozó szabályok

  rendelkezések

  A harmadik hullám megjelenésével kapcsolatos szigorítások körében a kormány a 2021. március 6. napján megjelent 112/2021. (III. 6.) Korm. rendeletben újabb, a veszélyhelyzet során érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések bevezetéséről rendelkezett, amelyek 2021. április 5. napjáig a rendelet szerinti ún. szigorított védekezés időszaka alatt állnak fent. Cikksorozatunk első részében a végrehajtási eljárásokat, továbbá a fizetési meghagyásos eljárást érintő új szabályokat foglaljuk röviden össze.

  (tovább…)

 • Amit az ideiglenes szigorításokról tudni érdemes

  szigorításokról

  2021. március 4. napján Magyarország Kormánya bejelentette, hogy a COVID-19 harmadik hullámára tekintettel ismételten szigorításokat vezetnek be 2021. március 8. napjától kezdődően, amelynek szabályait a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletben tartalmazza.

  Ebben a cikkünkben a hétfőtől bevezetésre kerülő korlátozások részletes szabályait fejtjük ki, hiszen ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban megannyi téves információ terjedt el az interneten.

  (tovább…)

 • Az egyesületek támogatóit megillető adókedvezmények

  egyesület

  Cikksorozatunk korábbi részében már ismertettük az egyesületek adózásának legfontosabb szabályait, ugyanakkor e körben fontos kiemelni, hogy az ilyen szervezetek támogatása kapcsán nem csupán a felajánlásban részesülő egyesület, de az azt juttató is jól járhat, ugyanis a szabályozás a törvényi feltételek fennállása esetére különböző adókedvezményeket biztosít a társasági adó rendszerében a támogatók részére. Jelen cikkben ezen adókedvezmények feltételeit foglaljuk össze.

  (tovább…)

 • A szigorodó szabályok valóban az airbnb-zés végét jelentik?

  airbnb

  A közelmúltban sokat lehetett hallani a médiában arról, hogy a kormány és egyes önkormányzatok megpróbálták szabályozott keretek közé szorítani a rövidtávú szálláshely szolgáltatást, amelynek az egyik legismertebb platformja az Airbnb.
  (tovább…)

 • Amit az egyesületek adó- és számviteli kötelezettségeiről tudni érdemes

  egyesületek

  Mielőtt rátérnénk az egyesületekre vonatkozó számviteli és adójogi szabályok ismertetése mindenképp elengedhetetlen annak rögzítése, hogy az egyesületek ún. civil szervezetnek minősülnek, amelyek alapvető szabályait a Polgári Törvénykönyv, illetve az Ectv. határozza meg, amelyből kifolyólag számos sajátos előírással kell számolni az ilyen szervezetek alapítóinak.

  (tovább…)

 • Bűncselekménynek minősülhet a kommentelés?

  komment

  A Facebook, Youtube és egyéb tartalommegosztó platformok elterjedésével egyre több olyan esettel lehet találkozni, hogy a megosztott tartalmak alá, vagy egyes – kifejezetten erre létrehozott csoportokban – meglehetősen trágár, a valóságtól sokszor távol álló, egyes esetekben fenyegető kommentekkel kell szembesülnie a tartalmat megosztó embereknek.

  (tovább…)

 • Az Eszjtv. rendelkezései veszélyhelyzetben, valamint az ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdések

  Eszjtv

  Az országok fejlettségi szintjétől függetlenül konstatálható a tény, hogy az egészségügyi szolgáltatórendszer egy annyira komplex terület, hogy azt a legnagyobb körültekintés, a megfelelő mértékű állami beavatkozás, illetve anyagi források rendelkezésre állása mellett is lehetetlen zökkenőmentesen működtetni. Az ok univerzális, azonban hazánkban jelenleg az orvoslás jogszabályi környezetének vonatkozásában egy jelentős mérföldkőhöz értünk, hiszen az elmúlt közel 50 évben nem volt ilyen nagymértékű változás a területet illetően.

  (tovább…)

 • Közvetítői eljárás, mint a büntetőeljárás alternatívája

  közvetítői eljárás

  1. Célja:

  A közvetítői eljárás a magyar jogrendszerben egy régebb óta megtalálható jogintézmény,1 amelynek célja, hogy az elkövető bűncselekménnyel okozott káros következményeket jóvátegye, helyreállítsa a rendet a társadalomban, amelyet a bűncselekmény felborított.

  (tovább…)

 • Mikor felelhetek a cégem tartozásaiért? – A korlátolt felelősségű társaság tagjainak felelőssége

  Mikor felelhetek a cégem tartozásaiért?

  A járványhelyzet kialakulásával, és az azt követő gazdasági nehézségek növekedésével számos cégtulajdonos feltehette már magának a kérdést, hogy mi történik abban az esetben, ha a válság, vagy éppen a gazdasági környezet teljes átalakulása következtében a cége tartozásokat halmoz fel, vagy esetleg meg is szűnik. Vajon ezekben az esetekben fennáll a felelőssége a társaság tartozásaiért? (tovább…)

 • Koronavírus – Valóban felfüggesztésre kerültek a végrehajtások?

  Koronavírus - Valóban felfüggesztésre kerültek a végrehajtások

  Irodánk ügyvédei egy szakmai együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak jogi segítséget a Credit Management Kft. követeléskezeléssel és faktorálással foglalkozó cég, valamint a partnerei részére, továbbá rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Credit Management folyamatosan frissülő szakmai blogjában. (tovább…)

 • Koronavírus – Ki mentesül és ki nem az adófizetés alól?

  koronavírus

  Irodánk ügyvédei egy szakmai együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak jogi segítséget a Credit Management Kft. követeléskezeléssel és faktorálással foglalkozó cég, valamint a partnerei részére, továbbá rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Credit Management folyamatosan frissülő szakmai blogjában.
  (tovább…)

 • Az állami bérkiegészítés igénybevételének a feltételei

  Az állami bérkiegészítés igénybevételének a feltételei

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Valóban börtönbe kerülhetünk ha elhagyjuk a „karantén” területét?

  Valóban börtönbe kerülhetünk ha elhagyjuk a „karantén” területét?

  Börtönbe kerülhetünk ha elhagyjuk a „karantén” területét? Akár egy kisebb járványügyi szabályszegés is vezethet büntetőjogi felelősségre vonáshoz? Nézzük milyen szabályokat kell betartani ahhoz, hogy biztosan ne indulhasson ellenünk szabálysértési vagy akár büntető eljárás.

  (tovább…)

 • Futhatok a pénzem után? – megoldások a kintlévőségei behajtására

  Futhatok a pénzem után? – megoldások a kintlévőségei behajtására

  Sajnos egy gazdasági válság természetes velejárója, hogy a vállalati szektorban megjelenik a fizetésképtelenség, és az érintett cégek többségénél tapasztalható likviditási hiány a számlák késedelmes kiegyenlítését vonja maga után. Arra számítunk, hogy lejárt követelések gyakorlatilag valamennyi iparágban és szolgáltatói szektorban meg fognak jelenni, problémát fognak okozni a kereskedelmi ügyletekben, és egyéb szerződéses jogviszonyokban is. (tovább…)

 • Eljárásjogi útmutató a veszélyhelyzet idejére

  Eljárásjogi útmutató a veszélyhelyzet idejére

  A 2020. március 31. napján megjelent Magyar Közlöny két fontos rendelet keretében rögzít olyan intézkedéseket, amelyek a rendkívüli helyzet idején szabályozzák a különböző hatóságok, bíróságok és egyéb szervezetek működését, továbbá ezekhez kötődően a különböző eljárások lefolyását. (tovább…)

 • Szobafogságra vagyunk ítélve? Ugyan, pánikra semmi ok! – tudnivalók a kijárási korlátozásról

  kijárási tilalom

  2020. március 28-án lép hatályba a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, amely két hetes, azaz április 11. napjáig tartó kijárási korlátozást vezet be. Pánikra azonban semmi ok, nem teljes kijárási tilalomról való szó, ugyanis alapos indokkal elhagyhatjuk a lakó- illetve tartózkodási helyünket. (tovább…)

 • Változnak az adóeljárások a veszélyhelyzet ideje alatt?

  Változnak az adóeljárások a veszélyhelyzet ideje alatt?

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Segítség az adósoknak – a végrehajtási eljárásokat érintő gazdaságvédelmi intézkedések

  segítség

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Koronavírus: kormányzati mentőöv a szolgáltatók részére

  Koronavírus

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Valóban börtönbe kerülhetnek az „álhíreket”, „rémhíreket” terjesztők?

  börtönbe kerülhetünk?

  Bűncselekményt követünk el, ha elhagyjuk a „karantén” területét? Tényleg börtönbe kerülhetünk, ha a barátainknak elmondjuk, hogy szerintünk péntektől „karantént” rendelnek el Budapest területére, és változik-e a büntetőjogi megítélése ennek, ha ugyanezt a Facebook üzenőfalunkra posztoljuk? (tovább…)

 • Milyen lehetőségeink vannak munkáltatóként a koronavírus járvány alatt?

  koronavírus járvány

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Mit tudunk a hitelmoratóriumról?

  hitelmoratóriumról

  Mint, ahogyan arról korábban beszámoltunk, irodánk ügyvédei, dr. Treer Ferenc Mór, dr. Smitnya Sándor és dr. Rák Balázs csatlakoztak a Billingo online számlázó szolgáltatás szakértői csapatához. Az együttműködés keretében különböző jogterületeken nyújtanak szakmai segítséget a szolgáltatás felhasználói részére, és rendszeresen jelentkeznek hasznos cikkekkel a Billingo szakértői blogján. (tovább…)

 • Költségvetési csalás

  Költségvetési csalás

  Költségvetési csalás szabályozása:

  A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatályba lépésével a jogalkotó újítása által a korábban követhetetlen, bizonyos esetekben egymást átfedő költségvetést károsító bűncselekményeket a költségvetési csalás bűncselekményében tömörítette ezzel egyszerűbbé és átláthatóbbá téve a szabályozást. (tovább…)

 • Új jogintézmény az Áfatörvényben: visszaigényelhetővé válik a behajthatatlan követelések után megfizetett áfa

  Behajthatatlan követelés

  Január 1. napjával fontos új rendelkezés lép hatályba az Áfatv.-ben, amelynek keretében a szabályozás lehetőséget biztosít a behajthatatlan követelések után megfizetett – és egészen idáig elbukottnak hitt – Áfa visszaigénylésére. (tovább…)

 • A zár alá vétel

  Jogszabályi háttér:

  A zár alá vétel jogszabályi hátterét a Büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (továbbiakban: Be.) adja, mely a 2018. júliusi hatálybalépésével részben megújította a korábbi szabályozást. (tovább…)

 • A bíróság elé állítás eljárásjogi sajátosságai

  bíróság elé állítás

  A jogintézmény 1966-tól a büntető eljárásjog részét képezi. Az eljárásjogi kódexek módosításai szinte minden esetben a bíróság elé állításra vonatkozó határidők változtatását jelentették. Korábban ezek a határidők a mai szabályozáshoz képest olyan rövidek voltak, hogy ma talán el sem tudnánk képzelni a bíróság elé állítás alkalmazását olyan feltételek mentén. (tovább…)

 • Az egyszerűsített foglalkoztatás

  Egyszerűsített foglalkoztatás

  Hallott már az egyszerűsített foglalkoztatásról? – Bemutatjuk a legfontosabb szabályait!

  Létezik egy, leginkább a fekete foglalkoztatás visszaszorítását célzó jogintézmény, amely hasznos lehet mind a munkavállalók, mind a munkáltatók számára, ugyanis csekély adminisztratív teendővel jár, az adóteher szempontjából is igen kedvező, továbbá bizonyos munkák esetén kifejezetten célravezető lehet az alkalmazása. Az alábbiakban az egyszerűsített foglalkoztatás főbb szabályait mutatjuk be. (tovább…)

 • A legfontosabb tudnivalók a vezető állású munkavállalókról

  vezető

  Biztosan mindenki hallotta már a vezető állású munkavállaló kifejezést, sőt akár az is lehetséges, hogy a munkaviszony létesítése során fel is merült annak a lehetősége, hogy vezető állású munkavállalóként kerüljön sor a foglalkoztatására. (tovább…)

 • Kamatra adott kölcsön? – Így kell(ene) adóznia utána!

  Kamat

  Sokan nem is gondolnak bele, hogy a magánszemélyek közötti kölcsönszerződésből eredő kamat után adót kell(ene) fizetni, hiszen a kamat összege jövedelemként jelentkezik a kölcsönadó személynél. Az alábbi cikkünkben adózási szempontból járjuk körbe a kérdéskört.
  (tovább…)

 • Lakáspiac, támogatások, és az ügyvéd szerepe az ingatlan adásvétel során

  lakáspiac

  Júliustól a Kormány családtámogatási intézkedései következményeként a tavaszi visszaesést követően várhatóan ismét felpörög a hazai ingatlanpiac. Az alábbi cikkben ismertetjük a júliustól igénybe vehető támogatásokat, és bemutatjuk, hogy miért fontos, hogy ingatlan vásárlás esetén jó ügyvédet válasszon. (tovább…)

 • A reintegrációs őrizet

  Őrizet

  Jogszabályi háttér:

  A reintegrációs őrizetet, mint jogintézményt a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény szabályozza. (tovább…)

 • Amit a (előzetes) letartóztatásról tudni érdemes

  Előzetes letartóztatás

  Előzetes letartóztatás vagy letartóztatás?

  A 2018. július 1. napján hatályba lépett büntetőeljárásról szóló törvény (2017. évi XC. törvény) rengeteg újítást hozott a gyakorlat számára, melyek között letartóztatásra változtatta a sokak által „előzetesként” „vagy előzetes letartóztatásként” emlegetett kényszerintézkedés megnevezését, emellett megváltoztatva egyes részletszabályait is. (tovább…)

 • Az előkészítő ülés szerepe az új büntetőeljárásban

  Előkészítő eljárás

  Jogszabályi változások:

  A 2017. évi CX. törvény, azaz az új büntetőeljárási törvény 2018. július 1. napján lépett hatályba. Az új törvényt valamennyi folyamatban lévő és a hatályba lépést követően induló büntetőeljárásra egyaránt alkalmazni kell. Az új törvény egyértelmű célja az eljárások egyszerűsítése és gyorsítása, amely érdekében kiemelt szerephez jutott a büntetőeljárásban az előkészítő ülés. amelynek menete és szabályai sok kérdést vetnek fel a gyakorlat számára és annak tényleges menete jelentősen befolyásolhatja a tárgyalás érdemi részét, így akár a végső ítéletet is. (tovább…)

 • Adónavigátor konferencia 2018

  Az Adónavigátor konferencia ország egyik legrangosabb könyvelői rendezvénye, amely kimagasló sikeréhez a szakmai előadásokon túl nagyban hozzájárul az az egyedülálló szakkiállítás is amely a könyvelők hatékonyabb munkavégzéséhez nyújt segítséget. 2018-ban első alkalommal a Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda is megjelent kifejezetten a könyvelő irodák számára összeállított komplex jogi szolgáltatásaival. (tovább…)

 • Az adóeljárási jogszabályok változásáról, avagy valóban egyszerűbbé vált a szabályozás?

  [:hu]A 2018. január 1. napján hatályba lépett új adójogszabályok jelentős változásokat hoztak az adózás törvényes eljárási rendje körében. A szabályozás szerkezete teljes mértékben átalakult, a jogalkotó szakított a korábbi egységes megoldással, és egy merőben új szabályozási koncepció kialakítására tett kísérletet. (tovább…)

 • GDPR – amit az Általános Adatvédelmi Rendeletről tudni érdemes

  Adatvédelem

  [:hu]Két éves türelmi időt követően, 2018. május 25. napján lép hatályba az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, röviden a GDPR (General Data Protection Regulation), amellyel a személyes adatok védelme egy egységes, minden tagállam számára kötelezően alkalmazandó szabályozás alá kerül. Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag minden vállalkozást érint az új jogszabály, ebben a cikkben összefoglaljuk a rendelettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. (tovább…)

 • A Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda a Magyar Könyvvizsgálói Kamara akkreditált szervezete

  Kedves Ügyfeleink!

  Örömmel tájékoztatunk Titeket, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási bizottságának döntése alapján felvételt nyertünk azon intézmények körébe, amelyek a kamara által elfogadott szervezetként, olyan képzéseket és konferenciákat szervezhet, amelyek beszámíthatóak a könyvvizsgálók szakmai továbbképzésébe!

  A jövőbeni, immáron kreditpontos rendezvényeinkről itt, a honlapunkon, valamint a facebook oldalunkon fogtok először értesülni.

 • Az új ügyvédi törvény

  [:hu]Az országgyűlés júniusban elfogadta az ügyvédi tevékenységről szóló törvényjavaslatot, így az a 2018. január 1. napjával felváltja az ügyvédekről szóló törvényt, a jogtanácsosi tevékenységet szabályozó törvényerejű rendeletet, valamint a kapcsolódó végrehajtási szabályokat. (tovább…)

 • Sikkasztás

  372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.

  A sikkasztás a tulajdoni viszonyokat sértő bűncselekmény. Sikkasztást elkövetőként csak az a személy követheti el, akire az eltulajdonított ingó dolgot rábízták. Tárgya tipikusan pénz, kivéve, hogyha adott, személynek, akire a pénz vagy más helyettesíthető dolog sajátja közé keverve bár, de rendelkezésre áll, illetve lehet más ingóság is, például gépjármű vagy egyéb használati cikk.

  (tovább…)

1