Amit az ideiglenes szigorításokról tudni érdemes

szigorításokról

2021. március 4. napján Magyarország Kormánya bejelentette, hogy a COVID-19 harmadik hullámára tekintettel ismételten szigorításokat vezetnek be 2021. március 8. napjától kezdődően, amelynek szabályait a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendeletben tartalmazza.

Ebben a cikkünkben a hétfőtől bevezetésre kerülő korlátozások részletes szabályait fejtjük ki, hiszen ezzel kapcsolatban az elmúlt napokban megannyi téves információ terjedt el az interneten.

Kijárási korlátozás

A rendelet nem szigorít a kijárási korlátozáson azt változatlanul fenntartja az este 8 óra és reggel 5 óra közötti időszakban, amely alól továbbra is az alábbi esetekben mentesülhetünk:

 • munkavégzés,
 • egészséget vagy vagyoni helyzetünket súlyos kárral fenyegető esetek elhárítása,
 • versenyszerű sportolók esetén edzésen vagy versenyen való megjelenés,
 • kutyasétáltatás, azonban kizárólag lakóhelyünktől számított 500 méteres körzetén belül.

Maszkviselés

A korábbi korlátozásokkal ellentétben, amikor a helyi önkormányzatok kezébe került a döntés a maszkviselés szabályaival kapcsolatban, a kormány elrendelte, hogy Magyarország teljes területén a települések belterületén belül az utcán, valamint a közterületeken mindenki köteles maszkot hordani úgy, hogy az eltakarja a száját és az orrát is.

Az interneten elterjedt hírekkel ellentétben a Kormány nem írta elő FFP2-es maszk viselésének kötelezettségét, elégséges a textil vagy orvosi maszk is.

A maszkviselés alól mentesülnek a hatodik életévüket be nem töltött gyermekek, az értelmi, pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmussal élő személyek, valamint az egyéni szabadidős sporttevékenységet végzők is.

Külterületen továbbra sem kötelező maszk viselése, így az erdőben végzett séta közben nem kell attól tartanunk, hogy az arra járó rendőr esetlegesen megbírságol a maszk hiánya miatt, azonban mindenképpen ajánlott, amennyiben emberekkel találkozunk sétánk során.

Sporttevékenység végzése

Edzőtermekbe továbbra sem lehet járni, amennyiben nem versenyszerű sportolókról van szó, azonban a szabadlevegőn végzett sporttevékenység egyénileg vagy egy háztartásban élőkkel engedélyezett, azonban a nem egy háztartásban élőktől legalább 1,5 méteres távolságot meg kell közben tartani.

Sportrendezvények, versenyszerű sportolók edzései továbbra is zárt ajtók mellett kerülhetnek csak megtartásra.

Üzletek és szolgáltatások nyitva tartásával kapcsolatos korlátozások

Az alábbi felsorolt típusú üzletek kivételével valamennyi üzletnek be kell zárnia 2021. március 8. és március 22. között.

Korlátozások alól mentes üzletek:

 • élelmiszerüzletek,
 • drogériák,
 • a munkavégzés, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletek (Például: a járműveket, gépeket, alkatrészeket, építőanyagot és eszközöket árusító üzletek), kivéve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletek,
 • állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek,
 • mezőgazdasági üzletek,
 • kertészetek,
 • piacok,
 • gyógyszertárak,
 • benzinkutak,
 • dohányboltok,
 • újságárusok.

Vendéglátó egységekben a munkavállalókon kívül kizárólag addig tartózkodhatnak egyéb személyek, amíg az kifejezetten szükséges a rendelésük leadásához, valamint annak átvételéhez.

A szigorítások alól kivételt képeznek még a virágboltok, azonban kizárólag 2021. március 8. napján, a nemzetközi nőnapra tekintettel.

Korlátozások alól mentes szolgáltatások:

 • pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó üzletek (Például: bankok, biztosítók, magánnyugdíj pénztárak),
 • közlekedési és szállítási szolgáltatások,
 • magán-, és közegészségügyi szolgáltatások és optikák,
 • szociális szolgáltatások,
 • postai, csomagküldő, házhoz szállító szolgáltatások,
 • lottózók,
 • jármű-, iparigép-, háztartásigép-szervizek,
 • informatikai eszközöket javító szolgáltatások,
 • temetkezési szolgáltatók,
 • állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatások,
 • élelmiszer-feldolgozási szolgáltatások,
 • közétkeztetési szolgáltatások,
 • állattenyésztési szolgáltatások,
 • ügyvédi szolgáltatások (így továbbra is várjuk halaszthatatlan jogi szolgáltatásunkra szoruló ügyfeleinket),
 • biztonsági szolgáltatások,
 • épületüzemeltetési és irodai szolgáltatások,
 • járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatások és
 • mosási és tisztítási szolgáltatók
 • nagykereskedelmi feldolgozási, raktározási, szállítási tevékenységet folytató szolgáltatók.

A korábbi korlátozások alól érdekes módon mentes kaszinók, azonban már kötelesek a bezárásra a fenti időszak során.

A korlátozások alá eső üzletek és szolgáltatások helyiségeiben kizárólag a munkavállalók tartózkodhatnak.

Oktatást érintő korlátozások

Az üzleteket és szolgáltatásokat érintő korlátozásokkal ellentétben a szigorítások az oktatás esetében 2021. március 8. napjától április 7. napjáig lesznek hatályban.

A köznevelési intézmények tantermen kívüli digitális munkarendben kötelesek folytatni a működésüket, még az óvodák esetében rendkívüli szünetet rendeltek el. A bölcsődéket a korlátozások nem érintik, így a bölcsődei nevelés továbbra is folytatódik.

A felnőttképzés során a kontakt órákat is digitális eszközök igénybevételével távoktatásként kell lebonyolítani. A rendelet szerint felnőttképzésben vizsga ezen időszak alatt nem szervezhető.

Munkavégzést érintő rendelkezések

A rendelet ajánlásként fogalmazza meg az otthoni munkavégzés biztosítását a munkaadók számára, amennyiben azt a munka jellege, valamint a körülmények lehetővé teszik.

A korlátozások megszegésével járó szankciók

Amennyiben az üzleteket, szolgáltatásokat érintő korlátozásokat megszegik az üzlettel vagy szolgáltatóval szemben 100.000,- forinttól 1.000.000,- forintig terjedő bírságot szabható ki, valamint 1 naptól 1 évig terjedően ideiglenes bezárásra kötelezhető. A bírság többszöri jogsértés esetében ismétlődően kiszabható az üzemeltetővel szemben.

Mentesülhet a gazdasági egység a szankciók alól, amennyiben az üzemeltető a helyiségben jogellenesen tartózkodó személyt a helyiség elhagyására felszólított, valamint amennyiben a felszólításnak nem tett eleget a rendőrséget értesítette.

A magánszemélyek által elkövetett jogsértések (pl. maszkviselés, bezárásra kötelezett üzletben történő tartózkodás) a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet szerint továbbra is szabálysértésnek minősülnek és 5.000,- forinttól 1.000.000,- forintig terjedő pénzbírság szabható ki érte a jogsértés jellege és az elkövető személyi körülményeinek mérlegelése alapján.

Tekintettel arra, hogy a korlátozások kizárólag rövid időre kerület bevezetésre, így azok ellenőrzése fokozottan várható, így azok megsértésétől való tartózkodásra intünk mindenkit, hiszen eltérő esetben súlyos jogkövetkezményekkel lehet számolni.

Amennyiben további kérdése lenne a témával kapcsolatban keresse bátran irodánkat.

Kapcsolat