Milyen jogokkal rendelkezünk használt autó vásárlást követően?

A közelmúlt tapasztalatai alapján elmondható, hogy számottevően megnőtt a használt gépjárművek iránti igény, amelynek oka főként az új gépjárművek piacán tapasztalható nehézségekben keresendő, így azt leginkább az ellátási láncok lassulásából fakadó jelentős drágulás és a hosszú várakozási idő idézte elő. Érthető volt tehát az, hogy a kereslet a használt autók iránt megemelkedett. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy mi a teendő akkor, ha a használt gépjármű megvásárlását követően annak meghibásodását észleljük, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a gépjármű értékesítőjével szemben. Jelen cikkünkben egy rövid áttekintést kívánunk adni a vásárlók jogairól.

“Milyen jogokkal rendelkezünk használt autó vásárlást követően?” bővebben

Mi történik a kihallgatáson? A nyomozó hatóság előtt történő kihallgatás menete és szabályai, a gyanúsított jogai és kötelezettségei

Bármelyikünk életében előfordulhat az a szituáció, hogy a rendőrségtől érkező idézést kap tanúként vagy gyanúsítottként történő kihallgatásról. Amennyiben ez a sokszor nem várt esemény bekövetkezik, igazán fontos, hogy már az eljárási cselekmény időpontját megelőzően tájékozódjunk a kihallgatás szabályairól és menetéről, valamint a minket megillető jogokról és kötelezettségekről. Az idézés kézhezvételekor mindenekelőtt először arról tanácsos meggyőződnünk, hogy a rendőrségtől érkezett idézés gyanúsítottként vagy tanúként történő kihallgatásról szól-e, ennek ugyanis már rögtön az idézésből ki kell tűnnie. A gyanúsítotti és a tanúkénti kihallgatás folyamata és előírásai eltérőek. Jelen cikkünkben azonban kizárólag a nyomozó hatóság előtt történő gyanúsítotti kihallgatás menetét és szabályait kívánjuk ismertetni.

“Mi történik a kihallgatáson? A nyomozó hatóság előtt történő kihallgatás menete és szabályai, a gyanúsított jogai és kötelezettségei” bővebben

Hogyan változott a föld adásvételi szerződések jóváhagyásának folyamata a 2022. év elején hatályba lépett módosítás következtében?

Ez év április hónapjába lépve már javában beköszöntött a tavasz, így hamarosan megkezdődnek, vagy akár már meg is kezdődtek a tavaszi földmunkák. Ennek következtében különösen fontos, hogy beszámoljunk a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) idén hatályba lépett módosításairól, melyek jelentősen megváltoztatták a földekkel kapcsolatos adásvételi szerződések jóváhagyásának folyamatát. Jelen cikkben ezen változásokról kívánunk egy összefoglalást adni.

“Hogyan változott a föld adásvételi szerződések jóváhagyásának folyamata a 2022. év elején hatályba lépett módosítás következtében?” bővebben

Menedékjog Magyarországon – a menekültügyi eljárásról

A menekültügy és migráció napjainkban is egyre nagyobb teret hódító és a társadalmat folyamatosan foglalkoztató és egyben megosztó témák egyike. Az államok fő feladatai közé tartozik a polgárok védelme és az alapvető emberi jogok – mind a saját, mind pedig a más államok állampolgárai számára történő – biztosítása. Az állampolgárokat a saját államuktól való távol tartózkodás esetén is megilleti a saját országuk által biztosított védelem. Azonban azokban az esetekben, amikor üldöztetés, háború, vagy polgárháború miatt az adott polgár saját állama nem képes, vagy nem hajlandó biztosítani a lakosai számára az alapvető védelmet, alternatív megoldások lépnek érvénybe az érintett személyek védelmének biztosítása érdekében.

“Menedékjog Magyarországon – a menekültügyi eljárásról” bővebben

Mikor, hogyan és miért érdemes házassági vagyonjogi szerződést kötni?

Amikor egy pár életében eljön az a pont, hogy összeházasodnak, olyankor sokakban felmerül az a kérdés, hogy érdemes-e házassági szerződést kötni, vagy csak konfliktusokat eredményezne, ezért érdemesebb inkább a házastársi vagyonközösséget választani. Ebben a cikkben a házassági vagyonjogi szerződést, annak jellemzőit és főbb tudnivalóit mutatjuk be. Természetesen az mindenkinek a saját döntése, hogy szeretne-e házassági vagyonjogi szerződést kötni, ugyanakkor azt kiemeljük, hogy a döntés meghozatala szempontjából rendkívül hasznos a jogintézmény szabályainak ismerete.

“Mikor, hogyan és miért érdemes házassági vagyonjogi szerződést kötni?” bővebben

Ius ad bellum – A háború nemzetközi jogi szabályairól és a háborús bűncselekményekről

A háborúk mindig kegyetlenek, bármilyen nemes elv is vezérli a hadviselő feleket, az ártatlanok szenvednek. Az emberiség történelme azonban nem csak a könyörtelen háborúkkal fonódott össze, hanem a háborúk mellett a hadviselés során alkalmazandó szabályok is megszülettek és a nemzetközi szokásjog részévé váltak. Már a kezdeteleges történelmi és vallási kultúrában is jelentek meg arra vonatkozóan szabályok, hogy katona csak katona ellen harcol, a magát megadó katonát nem öli meg, a nőket, öregeket, gyermekeket kímélik, a templomokban és egyéb kegyhelyeken pedig nincs helye harcoknak.

“Ius ad bellum – A háború nemzetközi jogi szabályairól és a háborús bűncselekményekről” bővebben

Társasház alapítás

A Polgári törvénykönyv akként rendelkezik, hogy a társasház úgy jön létre, ha az ingatlanon az alapító okiratban meghatározott, műszakilag megosztott, legalább két önálló lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, vagy legalább egy önálló lakás és egy nem lakás céljára szolgáló helyiség a tulajdonostársak külön tulajdonába, a külön tulajdonként meg nem határozott épületrész, épületberendezés, helyiség, illetve lakás viszont a tulajdonostársak közös tulajdonába kerül.

“Társasház alapítás” bővebben

Lakáslottó? Az meg mi? Érhetően a nemzeti otthonteremtési közösségről (NOK)

Sokan nem ismerik a nemzeti otthonteremtési közösség nyújtotta előnyöket, vagy azért félnek tőle, mert nem ismerik részletesen a szabályait, ugyanis viszonylag új és az átlagosnál kevesebb tapasztalat van róla. Éppen ezért ebben a cikkben igyekszünk rávilágítani arra, hogy milyen esetekben érdemes számításba venni ezt a lehetőséget is.

“Lakáslottó? Az meg mi? Érhetően a nemzeti otthonteremtési közösségről (NOK)” bővebben

Mit tehet akkor, ha nem kapott meg egy bírósági iratot?

Hosszabb időt töltött az otthonától távol, majd amikor hazaért, akkor azt látta a postaládában, hogy kapott egy hivatalos iratot, amelyet kétszer is próbáltak Önnek kézbesíteni, de Ön erről nem tudott, hiszen nem volt otthon, ráadásul senkit nem tudott megkérni arra, hogy ellenőrizze a postaládáját? Hogyha Önnel is történt már ilyen, vagy elképzelhetőnek tartja, hogy ilyen előfordulhat, akkor olvasson tovább, mert ebben a cikkben arról kaphat részletes tájékoztatást, hogy ilyen esetekben mit lehet tenni.

“Mit tehet akkor, ha nem kapott meg egy bírósági iratot?” bővebben

Tényleg lehallgathatnak? – A leplezett eszközök alkalmazásáról a magyar büntetőjogban

A titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazása rendkívül komoly szintű behatolást jelent a személyek magánszférájába, ezért egy alkotmányos jogállamban alapkövetelmény az, hogy ezen eszközök alkalmazásának feltételeit és kereteit megfelelő garanciák biztosításával törvény állapítsa meg.

“Tényleg lehallgathatnak? – A leplezett eszközök alkalmazásáról a magyar büntetőjogban” bővebben