CSOK mellé illetékkedvezmény – mutatjuk hogyan!

illetékkedvezmény

A legtöbben biztosan tudják, hogy ingatlan vásárlása esetén illetékkötelezettség keletkezik, amelynek mértéke kedvezmény nélkül igen jelentős, az ingatlan forgalmi értékének 4%-a.

Az adóhatóság az illeték kiszabása során nem az adásvételi szerződésben szereplő vételárat, hanem a valós forgalmi értéket veszi alapul a korábbi visszaélések számának csökkentése érdekében.

Ugyanakkor ma már az illetéktörvény számos esetben biztosít kedvezményt a vevők részére, így 2021. január 1. napjától ennek köre a CSOK mellé járó illetékkedvezménnyel szélesült.

Az újszabályok értelmében teljes illetékkedvezmény jár a családi otthonteremtési kedvezmény felhasználásával vásárolt lakások után a következő feltételek fennállása esetén.

Melyik CSOK fajta mellé igényelhető az illetékmentesség?

Az illetékkedvezmény mind az új lakás vásárlásához, mind a használt lakás vásárlásához kapcsolódó CSOK felvétel mellé igényelhető, azzal, hogy az illetéktörvény rögzíti, hogy a vonatkozó CSOK rendeletek 2020. október 1-jén hatályos feltételeit szükséges figyelembe venni.

Az új lakások kapcsán a vonatkozó rendelet kimondja, hogy a támogatás a Magyarország területén új lakás építéséhez vagy vásárlásához vehető igénybe, míg használt lakás esetén az használt lakás vagy egylakásos lakóépület (a továbbiakban együtt: lakás) vásárlása használható fel.

Mit jelent ez a mentesség, hogyan vehetem igénybe?

A törvény értelmében a feltételeknek megfelelő vagyonszerző magánszemélyek mentesülnek a visszterhes vagyonátruházási illeték megfizetése alól, azaz az eredetileg fizetendő 4 % helyett a CSOK felhasználásával vásárolt ingatlan után egyáltalán nem kell illetéket fizetniük.

A mentesség igénybevételéhez az illetékkiszabás alapjául szolgáló B400 adatlapon kell kitölteni a vonatkozó illetékmentességre irányadó részt, valamint a CSOK igénybevételéről szóló szerződést az adóhatóság rendelkezésére kell bocsátani.

Hogyan jár el az adóhatóság?

Az adóhatóság a B400 adatlap útján értesül a mentességre való jogosultságról, amelyre tekintettel fizetési meghagyást nem bocsát ki, hanem csak az illetékmentesség tényét jegyzi fel az ügyiratra.

Mikor kell mégis megfizetnem az illetéket?

Az illetéktörvény értelmében az adóhatóság a lakás illetékkötelezettség keletkezésekor fennálló forgalmi értéke és az ekkor hatályos illetékmérték alapulvételével mégis kiszabja a visszterhes vagyonátruházási illetéket, ha

  1. a gyermekvállalás az arra vonatkozó határidő lejártáig nem teljesült, vagy
  2. a családi otthonteremtési kedvezményt a gyermekvállalás teljesítése nélkül a határidő lejártát megelőzően bármely okból visszafizette az igénybevevő.

Ezen rendelkezéseket nem kell alkalmazni, ha a gyermekvállalás teljesítése a családi otthonteremtési kedvezményben részesülő egészségi állapotára tekintettel hiúsult meg.

Mire érdemes még figyelni?

Jó hír ugyanakkor, hogy a jogalkotó ezen eshetőségre nem állapít meg jogkövetkezményt, azaz nem alkalmaz például szankcióként – az eredeti 4%-nál – magasabb illetékmértéket.

Ugyanakkor egy dologra mégis érdemes figyelni, ugyanis az illetéktörvény kimondja azt is, hogy az illeték megállapításához való jog a kedvezmény igénybevétele esetén annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével évül el, amely évben a vagyonszerző a családi otthonteremtési kedvezményt – saját elhatározásából – visszafizette vagy a hatóság annak visszafizetését rendelte el.

Ezen rendelkezés értelmében az adóhatóság rendkívül hosszú időn keresztül, visszamenőlegesen követelheti e fizetési kötelezettség teljesítését.

Érdemes szót ejteni arról is, hogy a törvény szerint a 2021. január 1. napja előtt kötött adásvételi szerződésnél a CSOK-ot a lakástulajdon forgalmi értékéből le kell vonni.

Fontos továbbá megemlíteni, hogy ezen kedvezmény visszamenőlegesen nem vehető igénybe, csupán a 2020. december 31. után megkötött adásvételi szerződésekre vonatkozik.

Amennyiben úgy érzi, hogy ezen a területen segítségre volna szüksége, úgy forduljon ügyvédi irodánkhoz bizalommal!

Kapcsolat