Aktualitások

 • (Magyar) Új jogintézmény az Áfatörvényben: visszaigényelhetővé válik a behajthatatlan követelések után megfizetett áfa

  Behajthatatlan követelés

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • (Magyar) A zár alá vétel

  zár alá vétel

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • (Magyar) A bíróság elé állítás eljárásjogi sajátosságai

  bíróság elé állítás

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • (Magyar) Az egyszerűsített foglalkoztatás

  Egyszerűsített foglalkoztatás

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • (Magyar) A legfontosabb tudnivalók a vezető állású munkavállalókról

  vezető

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • (Magyar) Kamatra adott kölcsön? – Így kell(ene) adóznia utána!

  Kamat

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • (Magyar) Lakáspiac, támogatások, és az ügyvéd szerepe az ingatlan adásvétel során

  lakáspiac

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • (Magyar) A reintegrációs őrizet

  Őrizet

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • (Magyar) Amit a (előzetes) letartóztatásról tudni érdemes

  Előzetes letartóztatás

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • (Magyar) Az előkészítő ülés szerepe az új büntetőeljárásban

  Előkészítő eljárás

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • (Magyar) Adónavigátor konferencia 2018

  Sorry, this entry is only available in Hungarian.

 • Mikor felelhetek a cégem tartozásaiért? – A korlátolt felelősségű társaság tagjainak felelőssége a Ptk. alapján

  A cégalapításban gondolkodók számára az egyik legfontosabb kérdés a társasági forma megválasztása, amelynek az egyik legjelentősebb következménye a felelősség kérdése és terjedelme, azaz, hogy felelhet-e a társaság tagja a cég tartozásaiért, és ha igen, milyen mértékben. (more…)

 • Az adóeljárási jogszabályok változásáról, avagy valóban egyszerűbbé vált a szabályozás?

  A 2018. január 1. napján hatályba lépett új adójogszabályok jelentős változásokat hoztak az adózás törvényes eljárási rendje körében. A szabályozás szerkezete teljes mértékben átalakult, a jogalkotó szakított a korábbi egységes megoldással, és egy merőben új szabályozási koncepció kialakítására tett kísérletet. (more…)

 • GDPR – amit az Általános Adatvédelmi Rendeletről tudni érdemes

  Adatvédelem

  Két éves türelmi időt követően, 2018. május 25. napján lép hatályba az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete, röviden a GDPR (General Data Protection Regulation), amellyel a személyes adatok védelme egy egységes, minden tagállam számára kötelezően alkalmazandó szabályozás alá kerül. Tekintettel arra, hogy gyakorlatilag minden vállalkozást érint az új jogszabály, ebben a cikkben összefoglaljuk a rendelettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. (more…)

 • A Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda a Magyar Könyvvizsgálói Kamara akkreditált szervezete

  Kedves Ügyfeleink!

  Örömmel tájékoztatunk Titeket, hogy a Magyar Könyvvizsgálói Kamara oktatási bizottságának döntése alapján felvételt nyertünk azon intézmények körébe, amelyek a kamara által elfogadott szervezetként, olyan képzéseket és konferenciákat szervezhet, amelyek beszámíthatóak a könyvvizsgálók szakmai továbbképzésébe!

  A jövőbeni, immáron kreditpontos rendezvényeinkről itt, a honlapunkon, valamint a facebook oldalunkon fogtok először értesülni.

 • Az új ügyvédi törvény

  Az országgyűlés júniusban elfogadta az ügyvédi tevékenységről szóló törvényjavaslatot, így az a 2018. január 1. napjával felváltja az ügyvédekről szóló törvényt, a jogtanácsosi tevékenységet szabályozó törvényerejű rendeletet, valamint a kapcsolódó végrehajtási szabályokat. (more…)

 • Sikkasztás

  372. § (1) Aki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik, sikkasztást követ el.

  A sikkasztás a tulajdoni viszonyokat sértő bűncselekmény. Sikkasztást elkövetőként csak az a személy követheti el, akire az eltulajdonított ingó dolgot rábízták. Tárgya tipikusan pénz, kivéve, hogyha adott, személynek, akire a pénz vagy más helyettesíthető dolog sajátja közé keverve bár, de rendelkezésre áll, illetve lehet más ingóság is, például gépjármű vagy egyéb használati cikk.

  (more…)

 • Az összehasonlító reklám

  Az összehasonlító reklám fogalma alatt azokat a reklámokat értjük, amelyben adott termék, vagy szolgáltatás versenytársát, annak termékét vagy szolgáltatását közvetlenül, vagy közvetve felismerhetővé tesz.

  Az ilyen reklámokat az alább kifejtett megkötésekkel lehet közzétenni.

  (more…)

 • A Versenyhivatal fogyasztóvédelmi eljárása

  Budapest ügyvédi iroda

  Fokozott óvatossággal érdemes vállalkozásunk reklámozása során eljárni, a fogyasztóvédelmi hatóságok ugyanis éberen vizsgálják a piaci szereplők marketing tevékenységét és a legapróbb szabálytalanságokra is hamar reagálnak. A versenyhivatal fogyasztóvédelmi irodája akár más piaci szereplők bejelentése, akár saját tapasztalatai alapján (hivatalból) indíthat eljárást vállalkozásunkkal szemben, ha az általunk használt reklámszövegeket, marketingkommunikációt jogszabályellenesnek tartja. A vizsgálat fő irányai az általunk forgalmazott termékkel, nyújtott szolgáltatással kapcsolatos állítások valódisága, összehasonlító reklámok esetén az összehasonlítás eredményének megalapozottsága. (more…)

 • Üzletrész átruházás a korlátolt felelősségű társaság vonatkozásában

  Magyarországon a gazdasági társaságok leggyakrabban előforduló formája a korlátolt felelősségű társaság. A kft. olyan gazdasági társaság, amely meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével indul, amelyben a tagok kötelezettsége alapvetően a saját vagyoni hozzájárulásuk befizetésére terjed ki. A törzsbetétekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket az üzletrész testesíti meg, amely forgalomképes.

  (more…)

 • Társasági jog – Kiválás

  Egy társaság életében megannyi helyzet teheti szükségessé a cégforma megváltoztatását. Kialakulhatnak olyan kedvezőtlen szituációk, mint például a saját tőke hiánya, vagy új befektetők érkezésével szükségesség válhat a tulajdonosi struktúra átalakítása.

  A társasági formaváltás során a cégforma megváltoztatásán túl lehetőség van arra, hogy több cég egyesüljön, vagy esetleg a cég több céggé váljon szét.

  (more…)

 • Követeléskezelési megoldások

  A vállalkozások számára manapság az egyik legnagyobb problémát a követeléseik kezelése, behajtása jelenti, amely sok esetben igen körülményes, és főként időigényes procedúra. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy ügyvédi praxisunk során az az általános tapasztalatunk, hogy a hitelező követelés kialakulását követően minél később fordul a követelések kezelésében járatos specialistához, úgy az adósi oldalon annál több idő áll rendelkezésre a meglévő – a tartozás megfizetésére alkalmas – vagyon „kimentéséhez”.

  (more…)

 • Végelszámolás

  Egy cég aktív és jövedelmező piaci jelenlétét tartja szem előtt, mikor alkalmazottjait és alvállalkozóit kiválasztja, azonban egy társaság megszüntetésére a legtöbb esetben a cég munkaszervezete nincs felkészülve, a végelszámolás-sal kapcsolatos teendőket elvégezni nem tudja.

  A Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda jelenleg két, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által névjegyzékbe vett felszámolószervezettel is szoros partneri kapcsolatot ápol. (more…)

 • Cégmódosítás

  Cégmódosításra – és az ehhez szükséges kötelező jogi képviseletre – abban az esetben lesz szüksége, amennyiben a már működő társaságának cégjegyzékbe bejegyzett adatai vonatkozásában változás következik be. A cégmódosítások leggyakoribb indokai, ha megváltozik a társaság székhelye, telephelye, módosul a törzstőke mértéke, és összetétele, változik a vezető tisztségviselő személye, vagy a társaság tagjai, a cég társasági formát vált, illetve bizonyos esetekben jogszabály is kötelezővé teheti a módosítást.

  (more…)

 • 2018. évi adócsomag – tele érdekességekkel a lakásbérlet terén

  Amennyiben a Parlament megszavazza, a törvényjavaslat jelentős könnyítést hoz mind a hosszú, mind pedig a rövidtávú lakáskiadásban. A lakásingatlanukat bérbeadók jövőre az adminisztrációs teher rendkívüli mértékű csökkentésével, illetve jelentős pénzmegtakarítással is számolhatnak. A két intézkedés a megközelítőleg három milliárd forintot hagy a lakáskiadóknál.

  (more…)

1