Felelősség korlátozása a polgári jogban

Felelősség korlátozása

A polgári jog alapvető rendelkezései közé tartozik, hogy a szerződésszegéssel okozott kárért a másik fél felelős, amely alól kizárólag abban az esetben képes kimenteni magát a szerződést szegő fél, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy e körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

Figyelembe véve azt, hogy a polgári jog ilyen szűken határozza meg a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályait, így indokoltan vetődik fel a szerződést kötő félben annak a kérdése, hogy a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség korlátozására vagy esetlegesen annak kizárására van-e lehetőség.

A polgári törvénykönyv ide vonatkozó szakasza elég szűkszavúan annyi korlátozást fogalmaz meg ezzel kapcsolatban, hogy a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásért való felelősséget korlátozó vagy kizáró szerződési kikötés semmis. Ezek alapján pedig arra a következtetésre juthatnánk, hogy minden egyéb korlátozás jogszerű, így nyugodt szívvel korlátozhatjuk vagy zárhatjuk ki felelősségünket. Azonban ez mégsem intézhető el ilyen egyszerűen.

A felelősség korlátozására vagy kizárására való törekvés általában a vállalkozások között az elterjedtebbek és ezek rendszerint az általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) szokott rögzítésre kerülni, amelyet a fogyasztókkal (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) való szerződéskötésekre szoktak többségében felhasználni.

Ilyen esetekben pedig alkalmazandóak az ÁSZF-re vonatkozó szabályai is a polgári törvénykönyvnek, melyek az ÁSZF-ekkel történő szerződéskötésből eredő erőviszonyok eltolódását próbálja kompenzálni és meghatároz olyan általános szerződési feltételeket, amelyek mindenképpen tisztességtelenek (fekete listás), azaz semmisek, illetve olyan általános szerződési feltételeket, amiket a vállalkozás ellenkező bizonyításáig tisztességtelennek kell tekinteni (szürke listás).

A szürke listán pedig szerepel egy olyan kikötés, amely szerint: „fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben az ellenkező bizonyításig tisztességtelennek kell tekinteni azt a kikötést, amely kizárja vagy korlátozza a fogyasztó jogszabályon alapuló jogait a vállalkozás szerződésszegése esetén”.

Figyelembe véve azt, hogy a felelősség korlátozása vagy kizárása gyakorlatilag ellehetetleníti a fogyasztó törvényben rögzített igényérvényesítési lehetőségét, így meglátásunk szerint ezen esetben nincs olyan elképzelhető eset, amikor a vállalkozás sikeres ellenbizonyítást tudna lefolytatni, ezáltal a korlátozás mindenképpen tisztességtelennek fog minősülni, így az semmis.

Abban az esetben ha vállalkozások között kerül vagy természetes személyek között a felelősség korlátozásra vagy kizárásra úgy az jogszerű lesz azonban ebben az esetben is érdemes figyelni, ha ez ÁSZF-ben történne, hiszen ez a jogszabályi környezettől merőben eltérő kikötésnek fog minősülni, amely kizárólag akkor válik az ÁSZF részévé érvényesen, ha külön tájékoztatás és figyelemfelhívást követően azt a másik fél kifejezett jognyilatkozatával elfogadja.

Ha úgy gondolja, hogy ezen a területen jogi segítségre volna szüksége, úgy forduljon ügyvédi irodánkhoz bizalommal!

Kapcsolat