Garanciális, avagy a jótállási szabályok

Jul 13, 2021

2021. január 1. napjától szigorítottak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállási szabályokon, így az ezt követően kötött fogyasztói szerződések esetén már az új jogszabály alkalmazandó, amelyet jelen cikkünkben be kívánunk mutatni.

Garanciális, avagy a jótállási szabályok

A garancia és a jótállás gyakorlatilag szinonimaként használt fogalmak, azonban míg a garancia a köznyelvben terjedt el, addig a jogi terminológia kizárólag a jótállást használja.

De mit is jelent ténylegesen a garancia vagy a jótállás? A jótállás az azt vállaló fél fokozott felelősségvállalása a hibás teljesítésért, ami annyit tesz, hogy a jótállás időtartama alatt felelősséggel tartozik a hibásan átruházott termékért.

2021. január 1. napját megelőzően is volt fogyasztói szerződések esetén kötelező jótállás a vállalkozás részére, azonban az kizárólag egy éves időtartamra volt kötelező, és a mostani termékkategóriáknál szűkebb körre szólt.

A régi és az új szabályozás abban megegyezett, hogy a jótállási kötelezettség alsó határa 10.000,- Ft volt, azonban a mostani szabályozás sávos rendszert állapított meg, amely az alábbiak szerint néz ki:

  • A 10.000-100.000,- Ft közötti termékek esetén a jótállási idő legalább egy év;
  • a 100.001-250.000,- Ft közötti termékek esetén a jótállási idő legalább két év;
  • a 250.000,- Ft feletti termékek esetén legalább három év a kötelező minimum jótállási idő.

Tekintettel arra, hogy a jogszabály kizárólag a kötelezően vállalt minimum jótállási időt határozza meg, attól a vállalkozások a fogyasztó javára eltérhetnek, így meghatározhatnak akár jóval hosszabb jótállási időt is, ezért érdemes a vállalkozásnál tájékozódni az általuk vállalt jótállási szabályokról.

A jótállási határidő az átadás napjával kezdődik, vagy abban az esetben, ha a vállalkozás alkalmazottja vagy megbízottja helyezi üzembe a fogyasztási cikket, akkor az üzembe helyezés napjával. A jótállás időtartama 2021. január 1. napjától meghosszabbodik kijavítás esetén azzal az idővel, amíg a fogyasztó a terméket használni nem tudta.

Kiemelendő azonban az is, hogy a határidő jogvesztő, így amennyiben a hibát a határidő leteltét követően jelentjük be, úgy a jogainkat már nem tudjuk gyakorolni.

Ahogy azt korábban említettünk a jótállással érintett cikkek köre is kibővült, például az alábbi kategóriákkal: nyílászárók, riasztóberendezések, napkollektorok, drónok, elektromos rollerek. A jótállási termékek teljes körét a vonatkozó kormányrendelet első melléklete tartalmazza.

A jótállási igényünket a jótállási jeggyel érvényesíthetjük, amennyiben azt nem kap a fogyasztó a szerződéskötés során, akkor a blokkal. 2021. január 1. napjától kezdve a jótállási jegyet a vállalkozás elektronikusan is kiállíthatja. Kiemelendő változás az is, hogy a vállalkozás nem teheti kötelezővé a jótállás érvényesítésekor a felbontott csomagolás visszaszolgáltatását sem.

A jótállási igényt a fogyasztó a vállalkozás valamennyi telephelyén, vagy a jótállási jegyen megjelölt szerviznél érvényesítheti.

A fogyasztó az alábbi igényekkel élhet a jótállási joga alapján: kérheti a termék kijavítását, a vételár leszállítását, a termék kicserélését, vagy a vételár teljes visszafizetését. Az új szabályozás szerint azonban az alábbi esetekben a vállalkozás kötelező a terméket kicserélni vagy, ha ez nem lehetséges a fogyasztó részére a vételárat visszafizetni:

  • abban az esetben, ha az első javítás során kiderül, hogy a cikk nem javítható, és a fogyasztó másként nem rendelkezik;
  • ha a jótállási időtartam alatt a cikk három javítás után ismét meghibásodik, és a fogyasztó eltérően nem rendelkezik; valamint, ha a fogyasztó nem igényli a vételár leszállítását, és nem kíván javítást;
  • ha a kijavításra az igény közlésétől számított harminc napig nem kerül sor.

A termék cseréjére, vagy a vételár visszafizetésére nyolc napon belül sort kell keríteni.

Fontos újítás továbbá, hogy ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama meghaladja a tizenöt napot, akkor a vállalkozás köteles tájékoztatni a fogyasztót ezek várható időtartamáról.

Ha úgy gondolja, hogy ezen a területen jogi segítségre volna szüksége, úgy forduljon ügyvédi irodánkhoz bizalommal!

Kapcsolat

Legújabb cikkek

A büntetés kiszabásának elvei – enyhítő és súlyosító körülmények a büntetés kiszabása során

A büntetőeljárás során a bíróságnak először abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a vád tárgyát képző cselekmény bűncselekménynek minősül-e, a bűncselekményt a vádlott követte-e el, és amennyiben igen akkor el kell döntenie, hogy az elkövetővel szemben milyen jogkövetkezményeket kíván alkalmazni.

Az alapítványokra vonatkozó illetékszabályok változása – fontos határidő közeleg

Manapság az egyesület mellett az alapítvány az egyik leggyakrabban választott nonprofit civil szervezeti formáció, amellyel valamilyen tartós célt lehet megvalósítani. Tekintettel arra, hogy egyre több alapítvány jön létre, de sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy erre a jogi személyre milyen szabályok vonatkoznak, így ebben a cikkben az alapítványok vonatkozásában egy általános tájékoztatást kívánunk adni, továbbá az elmúlt években megvalósult jogszabályi változásokra kívánjuk felhívni a figyelmet.

A tulajdoni lap rejtelmei – avagy útmutatás ahhoz, hogy mit érdemes figyelni a tulajdoni lapon

A tulajdoni lap egy olyan okirat, amelyen megtalálható az összes fontos információ egy adott ingatlanról az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján. Magyarországon minden ingatlan szerepel a Földhivatalnak az ingatlan-nyilvántartásában, így tehát minden ingatlannak van tulajdoni lapja. Kérdés azonban, hogy mit is árul el egy tulajdoni lap, milyen adatokhoz juthatunk általa. Ebben a cikkben a tulajdoni lapon szereplő információkkal kapcsolatban szeretnénk hasznos tanácsokat megosztani.