Ittas és bódult járművezetés

ittas

Ittas járművezetés

Hazánkban 2019-ben több, mint húszezer közlekedési bűncselekményt regisztráltak, amelyek közül kimagaslik az ittas állapotban elkövetett járművezetés bűncselekménye, hiszen több, mint tizenötezer ittas vezetéses bűncselekmény került regisztrálásra 2019-ben.1

A médiában sokat hangoztatják, hogy a hatályos jogszabályok szerint zéró tolerancia van és az ittas állapotban történő vezetés minden esetben bűncselekménynek minősül, azonban ez nem teljesen igaz, hiszen a büntető törvénykönyv (Btk.) rendelkezése szerint 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentráció2 elérése esetén állapítható meg a bűncselekmény, így az előbbi értékhatár alatt kizárólag szabálysértésnek minősül a cselekmény.

Kiemelendő, hogy a Btk. megfogalmazása alapján a fenti értékeknek nem feltétlenül kell fennállniuk a szonda megfújásának időpontjában, hiszen az elfogyasztott alkoholnak pusztán arra kell elegendőnek lennie, hogy az előidézze a fent meghatározott határértékeket elérő szintet.

Az ittas állapotban elkövetett járművezetés alapesetéért a Btk. két évig tartó szabadságvesztés büntetés kiszabását teszi lehetővé. Azt azonban érdemes tudni, hogy a bírói gyakorlat szerint, szabadságvesztés büntetés kiszabására általában csak akkor kerül sor, hogy ha az elkövető személye és rá tekintettel a túlsúlyban lévő súlyosító körülmények ezt indokolják, például, ha már követett el hasonló bűncselekményt, vagy egyébként büntetett előéletű az elkövető. Az állandó bírói gyakorlat szerint -mivel a Btk. lehetőséget ad rá- szabadságvesztés büntetés helyett enyhébb, pénzbüntetés kiszabására szokott sor kerülni az ilyen jellegű bűncselekmények esetén, mely ugyanakkor igen magas összeg is lehet. A büntetés mellett azonban minden esetben az elkövetőt eltiltják a járművezetéstől egy hónaptól tíz évig terjedő időtartamra.3

Az ittas vezetésnek az alábbi minősített esetei vannak:

  • súlyos testi sértést (azaz nyolc napon túl gyógyuló sérülést), maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást okoz általa az elkövető,
  • tömegszerencsétlenséget (azaz legalább egy ember esetében súlyos testi sérülés még legalább kilenc személy esetében könnyű testi sérülés következik be) okoz cselekményével az elkövető,
  • halált, kettőnél több személy halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okoz az elkövető.4

Kiemelendő, hogy az ittas állapotban elkövetett járművezetés minősített esetének megvalósulása kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az ittas állapot és valamelyik minősítő körülmény bekövetkezése közötti okozati láncolat szakértő által megállapításra kerül a büntetőeljárás során. Tehát abban az esetben, ha például a súlyos testi sértéssel járó baleset okozására egy külső elháríthatatlan oknál fogva kerül sor (pl. fékcső szakadás) a minősített eset megállapítására nem kerülhet sor.5

Ittas vezetéssel kapcsolatban felmerülő egyéb kérdések:

Van-e jelentősége a megtett távolságnak?

A bűncselekmény megállapításának szempontjából nincsen, hiszen az az elinduláskor már megvalósul,6 azonban a megtett távolságot a büntetés kiszabása során figyelembe fogják venni.

Mi az ittas vezetés megvalósulásának kezdő időpontja?

A joggyakorlat szerint az ittas vezetés a jármű mozgásba hozatalával valósul meg,7 addig kizárólag a bűncselekmény kísérlete állapítható meg.

Kijátszható-e a rendőri igazoltatás a ráivásra hivatkozással?

Tekintettel arra, hogy ittas vezetés esetén a szondáztatást követően vérminta vételére is sor kerül, amely során az alkohol lebontásának üteme meghatározható, így az ital elfogyasztásának időpontja is egészen pontosan megállapítható, mely következtében nem érdemes megpróbálni a megállást követően történő ital elfogyasztására (ráivásra) hivatkozni, hiszen azt a szakértő könnyedén cáfolni fogja.

Megvalósul-e az ittas vezetés, ha tudtomon kívül fogyasztok alkoholt?

Tekintettel arra, hogy az ittas vezetés során az elkövető tudatának át kell fognia azt a tényt, hogy szeszes ital befolyásoltsága alatt ül a volánhoz, az nem valósul meg abban az esetben, ha valaki italába tudta nélkül öntenek bele vezetés előtt szeszesitalt. Azonban abban az esetben, ha már tapasztalja az alkoholos befolyásoltság tüneteit, a cselekmény megvalósul.8

Bódult állapotban történő járművezetés

Az ittas járművezetéshez képest hazánkban jóval elenyészőbb joggyakorlattal rendelkezik a bódult állapotban történő járművezetés, hiszen régebben kifejezetten nehéznek bizonyult a bódult állapot megállapítása.9

A jogszabályi megfogalmazás nem szűkíti le a bódult állapotot előidézni képes szerek körét a köztudatban kábítószerként elterjedt anyagokra, hiszen megfogalmazása szerint „vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt”10 történő járművezetés esetén a bűncselekmény megvalósul, ezért akár orvos által felírt nyugtatók nagy mennyiségű fogyasztása esetén is megállapítható a bűncselekmény.

A gyógyszerek hatása tekintetében iránymutatást tud adni az egyes gyógyszerek betegtájékoztatója, hiszen abban feltüntetésre kell kerülnie, amennyiben az adott szer hátrányosan befolyásolja-e a vezetési képességet.

Az előbbi jogszabályi megfogalmazásból az is kitűnik, hogy az ittas vezetéshez képest a bódult járművezetés nincs értékhatárhoz kötve,11 így minden esetben vizsgálni kell az adott szer emberre gyakorolt hatását a konkrét esetben, hiszen a bűncselekmény kizárólag akkor állapítható meg, ha az adott eljárásban szakértő által megállapításra kerül, hogy a konkrét szer hátrányosan hatott az elkövető vezetési képességeire.

A büntetési tételkeret, valamint minősítő körülményei tekintetében megegyezik az ittas járművezetéssel, így azok ismételt kifejtésére nem kerül sor.

Utánképzés:

Akit ittas vagy bódult állapotban történő vezetés miatt szabálysértési hatóság legalább hat hónapra, illetve bíróság bűncselekmény miatt járművezetéstől eltilt annak utánképzésben kell részt vennie, hogy visszaszerezze vezetői engedélyét, amelynek összege akár a százezer forintot is elérheti.

Ha úgy érzi, hogy ezen a területen segítségre volna szüksége, úgy forduljon ügyvédi irodánkhoz bizalommal!

Kapcsolat


1. http://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/admin/2020/10/ogy_beszamolo_2019.pdf
2. 2012. évi C. törvény 240. § (3) bekezdés
3. 2012. évi C. törvény 56. § (3) bekezdés
4. 2012. évi C. törvény 236. § (2) bekezdés
5. Magyar Büntetőjog I-III. – új Btk. – Kommentár a gyakorlat számára
6. BJD 3965.
7. BJD 10.114.
8. Magyar Büntetőjog I-III. – új Btk. – Kommentár a gyakorlat számára
9. Magyar Büntetőjog I-III. – új Btk. – Kommentár a gyakorlat számára
10. 2012. évi C. törvény 237. § (1) bekezdés
11. Magyar Büntetőjog I-III. – új Btk. – Kommentár a gyakorlat számára