Lakáslottó? Az meg mi? Érhetően a nemzeti otthonteremtési közösségről (NOK)

lakáslottó

Sokan nem ismerik a nemzeti otthonteremtési közösség nyújtotta előnyöket, vagy azért félnek tőle, mert nem ismerik részletesen a szabályait, ugyanis viszonylag új és az átlagosnál kevesebb tapasztalat van róla. Éppen ezért ebben a cikkben igyekszünk rávilágítani arra, hogy milyen esetekben érdemes számításba venni ezt a lehetőséget is.

A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvényt az otthonteremtési lehetőségek bővítése, új lakóingatlanok vásárlására való ösztönzés, és a lakosságnak a lakáscéljaik saját erőből történő megvalósításának elősegítő közösségi előtakarékosság ösztönzése, a lakáshoz jutás érdekében alkották meg. A közösség a megjelölt célokból létrehozott, jogi személyiséggel rendelkező sajátos működésű, tagsággal rendelkező vagyonösszesség. Röviden összefoglalva a lényege ennek a konstrukciónak abban áll, hogy a tagok közösségekbe szerveződnek, és e módon gyűjthetik a befizetéseket, amellyel közösségi megelőlegezéssel vásárolhatnak új építésű lakásokat a futamidő vége előtt. A tagok tehát azért teljesítik a befizetést a közösségbe, hogy biztosítsák a szükséges forrást az új lakóingatlanok megvásárlásához.

Egy-egy ilyen közösség megalakulásához legalább 120 fő szükséges, a közösségek határozott időtartamra jönnek létre, legalább tíz, legfeljebb tizenöt évre azzal, hogy a közösség egészen addig működik, amíg minden tagja új lakóingatlanon tulajdonjogot szerez.

Hogyha valaki szeretne ebben részt venni, akkor a közösség tagjává kell válnia, tagsági szerződést kell kötnie. A tagsági szerződésben meg kell határozni a megvásárolni kívánt új lakóingatlan értékének vagy vételárának felső határát, amelynek mértékét a szerződés időtartama alatt – a jogszabályban meghatározott eseteken kívül – nem lehet módosítani. Az új lakóingatlannak a szerződéses értéke 10 millió és 40 millió forint között kerülhet megállapításra. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy nem lehet ennél magasabb vételáron új lakóingatlant vásárolni, de ebben az esetben a különbözetet a tag köteles az adásvételi szerződés megkötésekor egyösszegben biztosítani.

A tagot állami támogatás is megilleti ebben a konstrukcióban. Az állami támogatás mértéke a tagot terhelő fizetési kötelezettség 30%-a, legfeljebb havi huszonötezer forint. Tehát az állami támogatás maximális összege 300.000 forint egy évben, ami egy 15 éves konstrukció esetén összesen négy és fél millió forint összegű támogatást jelenthet. Az állami támogatáshoz viszont fontos, hogy a tag megbízható szervezővel álljon szerződésben, ugyanis az csak ebben az esetben vehető igénybe. Megbízható szervező az a szervező, amely a Magyar Nemzeti Banktól kapott szervezői engedély kiadását követően nyilvános kiválasztás keretében legalább ezer lakóingatlan adásvételében közreműködött, és a Hatóságtól kapott engedély kiadását követő két évben a Hatóság felé történő adatszolgáltatás – Kormányrendeletben rögzített – szabályainak eleget tett; vagy amely a szervezői engedélyét a Hatóságtól a törvény 10. § (4) bekezdésében foglaltak alapján kapta meg.1

Fontos tudni, hogy a NOK esetében csak új lakóingatlant lehet megvásárolni, így ez csak azoknak ajánlott, akik mindenképp új ingatlan vásárlásában gondolkodnak. Ugyanakkor a döntés mérlegelésekor érdemes szem előtt tartani azt is, hogy a CSOK a NOK-ot kiegészítheti.

A következő hangsúlyos kérdés, hogy a kiválasztás milyen módon történik. A közösség szabályzatában meghatározott időközönként és módon – a Kormányrendeletben meghatározott szabályoknak is megfelelve – nyilvános kiválasztás során választják ki azokat a tagokat, akik jogosulttá válnak az új lakóingatlan vásárlása érdekében a hiányzó tagi befizetések igénylésére. Ez a kiválasztás licit vagy sorsolás útján történik. Sorsolás esetében kizárólag a véletlen dönt a tagok között, emiatt terjedt el a „lakáslottó” kifejezés a NOK helyett. A sorsolás/licitálás révén a szerencsések még a futamidő lejárta előtt jutnak lakáshoz a közösség pénzéből. Ugyanakkor még akkor is, hogyha valaki a futamidő lejárta előtt kisorsolásra kerül, a futamidő végéig kell a meghatározott nagyságú befizetéseket teljesíteni.

Fontos az is, hogy a kiválasztáshoz szükséges a szerződésben megjelölt összegnek legalább a 20%-át teljesíteni, és az is fontos, hogy a tag eleget tegyen a fizetési kötelezettségeinek és amennyiben kiválasztják, úgy köteles az új lakóingatlan megvásárlása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni.

Látható a fentiekből, hogy ez egy elég speciális konstrukció, az adásvételi szerződés szerkesztése során is számos elvárásnak kell megfelelni, erre tekintettel a nemzeti otthonteremtési közösséggel és ingatlan adásvétellel kapcsolatos jogi tanácsadásért forduljon Irodánkhoz bizalommal!

Kapcsolat


1. 2016. évi XV. törvény a nemzeti otthonteremtési közösségekről