Lakáspiac, támogatások, és az ügyvéd szerepe az ingatlan adásvétel során

lakáspiac

Júliustól a Kormány családtámogatási intézkedései következményeként a tavaszi visszaesést követően várhatóan ismét felpörög a hazai ingatlanpiac. Az alábbi cikkben ismertetjük a júliustól igénybe vehető támogatásokat, és bemutatjuk, hogy miért fontos, hogy ingatlan vásárlás esetén jó ügyvédet válasszon.

Felpörög a lakáspiac – Kormányzati intézkedések
A Kormány által 2019 februárjában bejelentett családvédelmi akcióterv programpontjai közül az alábbiaktól várható, hogy jelentős mértékben befolyásolhatják a hazai ingatlanpiac alakulását július elsejétől:

  1. Fiatal házasok babaváró támogatása
   A babaváró támogatást 2019. július 1. napjától 2022. december 31. napjáig igényelhetik kamatmentesen, maximum 10 millió Ft összegig a 18 (ez bankonként esetleg magasabb is lehet) és 40 év közötti házas nők. További feltétel a büntetlen előélet, a köztartozás mentesség, valamint az, hogy a házaspár egyik tagjának legalább 3 éves társadalombiztosítási jogviszonnyal kell rendelkeznie. A babaváró támogatást – ugyanúgy, ahogyan a CSOK esetében is – a bankfiókokban lehet igényelni.A szabadfelhasználású kölcsön kamatmentes, a havi törlesztőrészlet maximum 50 ezer Ft, a futamidő pedig legfeljebb 20 év, és azoknak a házas nőknek éri meg leginkább, akiknek még nem született gyermeke, tekintettel arra, hogy a kedvező törlesztési feltételek csak a jövőben születendő gyermekekre vehetők igénybe.Fontos azonban figyelembe venni, hogy utólagosan is kamatot kell fizetniük azoknak a házaspároknak, akik önhibájukból nem teljesítik a kölcsön feltételeit, azaz a kölcsön felvételét követően öt éven belül nem születik gyermekük. A babaváró támogatás már az első gyermek születése után kamatmentessé válik.
  2. A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) bővítése
   A CSOK egy vissza nem térítendő állami támogatás, amelynek célja, hogy az otthonteremtést segítse, ennek megfelelően a felhasználása célhoz kötött. A CSOK-ot a meglévő gyermekeik után házastársak, élettársak és egyedülálló szülők életkoruktól függetlenül igényelhetik lakás építésére, vásárlására vagy bővítésére. A CSOK iránti kérelmet – hasonlóan a babaváró támogatáshoz – hitelintézethez lehet benyújtani.A CSOK mellett legfeljebb 25 éves (kamattámogatott) futamidővel felvehető, legfeljebb 3%-os kamatozású, 2 gyermekre 10 millió, 3 gyermektől 15 millió forint összegű kedvezményes hitelt 2019. július 1. napjától már nemcsak új, hanem használt lakás vásárlására is fel lehet venni. Ezzel párhuzamosan egyebek mellett eltörlik használt ingatlanok vásárlásánál a 35 millió forintos értékhatárt is, amely korábban a CSOK felvételének a feltétele volt.
  3. Jelzáloghitelek csökkentése
   A három vagy annál több gyermeket nevelők vehetik igénybe ezt a támogatási formát, amelynek lényege, hogy azt a támogatást felvevők a lakáscélú jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozásuk csökkentésére használhatják fel. 2019. július elseje után az eddig a harmadik vagy további gyermekek vállalása esetén a lakáshitel-tartozásokhoz nyújtott 1-1 millió forint jóváírás lehetőségét kiterjesztik a második gyermeküket váró egygyermekes családokra is (1 millió forint összegben), a harmadik gyermek születése esetén pedig 4 millió forintra emelik az összeget (a további élveszületések esetén pedig ezt követően is 1-1 millió forint jár). Az intézkedés a CSOK mellé felvett jelzáloghitelekre is érvényes.

Az ügyvéd szerepe az adásvétel során
A fentiekben összegyűjtöttük, hogy miként alakul a családtámogatási rendszer júliustól, amelynek köszönhetően várhatóan megélénkül a kereslet mind az új, mind pedig a használt lakásokra. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy miért rendkívül fontos az, hogy megfelelő ügyvédet bízzanak meg az ingatlan adásvétel lebonyolítására, és melyek azok a feladatok, amelyek során elengedhetetlen a közreműködésük.

Hazánkban az a szokás alakult ki, hogy ingatlan adásvétel esetén a vevő bízza meg az ügyvédet a szerződés szerkesztésével és ellenjegyzésével, viszont azt fontos látni, hogy egyrészről ez nem egy kőbe vésett szabály, másrészről pedig az ügyvéd mindkét fél érdekeit képviseli, tekintettel arra, hogy neki azt kell elősegítenie, hogy a felek kölcsönösen megállapodjanak. Természetesen az sincs kizárva, hogy az eladó az elkészült adásvételi szerződés tervezetét véleményeztesse a saját ügyvédjével, vagy akár már előre, a tárgyalási folyamatokba is bevonja.

Fontos látnunk, hogy mi az ügyvéd szerepe, és milyen feladatai vannak egy ingatlan adásvétel során.

  1. Tanácsadás a tárgyalások során
   A feleknek olyan alapvető kérdésekben kell megegyezniük a szerződés megkötését megelőzően, mint a vételár megfizetésének konstrukciója és a kapcsolódó határidők, a tulajdonátruházás folyamata, a birtokbaadás pontos ideje és annak módja, valamint egyéb feltételek. Sokszor a felek között nem alakul ki teljes egyetértés a szerződés feltételeivel kapcsolatban, és előfordul, hogy nem is tudják pontosan, hogy milyen kérdésekben kell megállapodniuk. Ezekben az esetekben kifejezetten hangsúlyos az ügyvéd feladata, aki elvégzi a szükséges közvetítői feladatokat a felek között, és a szakszerű, tapasztalt tevékenységének köszönhetően jelentős mértékben le tudja rövidíteni és egyszerűsíteni a folyamatokat.
  2. Az adásvételi szerződés tervezetének elkészítése
   Ha a felek – akár ügyvédi közvetítéssel, vagy anélkül – megállapodtak a feltételekben, az ügyvéd feladata, hogy elkészítse az adásvételi szerződés tervezetét, valamint a kapcsolódó dokumentációt. Természetesen a szerződésszerkesztés nem egy előre elkészített formanyomtatvány kitöltését jelenti, hanem számos olyan egyedi igény, észrevétel, speciális feltétel adódhat, amelynek a pontos, világos, és nem utolsó sorban a jogszabályoknak megfelelő rögzítése az ügyvéd feladata és felelőssége. Külön figyelemmel kell lenni a finanszírozó bank speciális feltételeire abban az esetben, ha a vevő fél banki hitelből, vagy egyéb, jelen cikk első részében is megemlített támogatás igyénybe vételével kívánja megvásárolni az ingaltant.
  3. Az adásvételi szerződés megkötése
   Szerencsés esetben a szerződés tárgyalási szakaszában minden fontos részlet tisztázásra kerül, azonban az életben ez általában nem megy ilyen gördülékenyen, hanem jellemzően mindig akadnak még kérések, javaslatok, amelyek a szerződés szövegének a módosítását igénylik közvetlenül az aláírást megelőzően. Az aláírás napján az ügyvéd még utoljára ellenőrzi az ingatlan tulajdoni lapját, elvégzi az ügyfelek átvilágítását, majd szóban is ismerteti a szerződés részleteit, hogy a felek minden kétséget kizáróan, egyetértőleg írják alá azt, legvégül pedig ügyvédi ellenjegyzéssel látja el a szerződést és a kapcsolódó okiratokat. Az ügyvéd feladata természetesen, hogy az adásvételhez kapcsolódó dokumentációt is elkészítse, úgy mint a NAV adatlap, a bejegyzési engedély, a letéti szerződés, a pénzmosással kapcsolatos nyilatkozatok és a tényvázlat.
  4. A földhivatali ügyintézés
   Miután a szerződés megkötésre került, szintén ügyvédi feladat, hogy be kell jegyeztetni az új tulajdonos tulajdonjogát az illetékes földhivatalban. Ennek a folyamatnak a vége, hogy a földhivatali bejegyzéssel kerül jogi értelemben is a vevő tulajdonába a megvásárolt ingatlan.

Ingatlan adásvétellel kapcsolatos jogi tanácsadásért forduljon irodánkhoz bizalommal:
Kapcsolat