Összefoglaltuk a helyi iparűzési adó (HIPA) legfontosabb 2021-es változásait

iparűzési adó

A helyi iparűzési adó – azaz a HIPA – szabályai minden vállalkozás számára rendkívüli jelentőséggel bírnak, amelyre tekintettel fontos, hogy a gazdálkodók tudatában legyenek ezt a helyi adónemet érintő legfontosabb változásokkal. Ebben a cikkünkben ezek kerülnek összefoglalásra.

Bevallást érintő változások

Az idei adóévtől megváltoznak a HIPA bevallásával kapcsolatos szabályok, ugyanis az adóalanyok most már az önkormányzati adóhatóság helyett, az állami adóhatóság – azaz a NAV – útján, elektronikus formában kötelesek benyújtani a bevallásaikat, ideértve a bevallás esetleges kijavítását, továbbá az önellenőrzést egyaránt.

Ezen szabály alól kivételt képeznek az őstermelők, ők papír alapon és az illetékes helyi önkormányzat részére is teljesíthetik bevallási kötelezettségüket.

E kötelezettség teljesítésére a már korábban is elérhető, egységesített ÁNYK nyomtatvány (xxHIPA) szolgál, amely a NAV honlapján elérhető.

Az adó mértékét érintő kedvezmények

Ugyan ezen változások nem a törvényben, hanem rendeleti szinten kerültek rögzítésre és a koronavírus világjárvánnyal állnak összefüggésben mégis rengeteg vállalkozást érintenek, így jelen cikkben is kitérünk rájuk.

A kormány 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendeletében rögzítésre került a mikro-, kis és középvállalkozások HIPA kedvezménye, amelynek keretein belül a 2021-es adóév vonatkozásában az adó mértékének felső határa a törvényben eredetileg rögzített 2% helyett 1 %-ban került maximalizálásra.

Ezen szabályozás kizárólag azon önkormányzatokat érinti, akik az adó mértékét a 2021. év vonatkozásában 1%-ot meghaladóan állapították meg.

Fontos rögzíteni, hogy ezen intézkedés állami támogatásnak minősül és lényege, hogy az érintett vállalkozások helyi iparűzési terhe 1%-nál magasabb nem lehet.

A kedvezmény automatikusan megilleti a feltételeknek megfelelő KKV-kat (fontos, hogy a feltételeknek való megfelelőséget a kapcsolt és partnervállalkozások adatainak összeszámításával együtt szükséges megvizsgálni), külön nyilatkozat megtételére ehhez nincs szükség. Ugyanakkor feltétele, hogy az adott vállalkozások mikro-, kis- és középvállalkozásoknak minősüljenen és árbevételük vagy mérlegfőösszegük a 4 milliárd forintot ne haladja meg.

A fenti vállalkozói körnek lehetősége van továbbá az évközi adóelőlegek 50%-kal történő csökkentését is kérni, amelyhez a fenti feltételeken túl egy formális nyilatkozat, illetve bizonyos esetekben változásbejelentő nyomtatványok benyújtására is szükség van.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adókötelezettségének megszűnése

2021-től megszűnt az ideiglenes tevékenység fogalma a törvényben, azaz idéntől nem keletkezik adókötelezettsége a vállalkozónak a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenység folytatása esetén, továbbá abban az esetben sem kell az adót megfizetni, ha a vállalkozás magyarországi székhely vagy telephely hiányában végez bevételszerző tevékenységet.

Ugyanakkor arra érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy ha a vállalkozás egy adott településen 180 napot meghaladóan végez építőipari tevékenységet továbbra is telephelye jön létre, így HIPA alá történő bejelentkezési, bevallási és fizetési kötelezettsége is keletkezik.

Szokásos piaci ár korrekciójának elvégzése

Az idei évtől azon vállalkozások esetén, akik a társasági adó törvény értelmében szokásos piaci ár alkalmazására kötelezettek, a kapcsolt vállalkozásaikkal kötött ügyletből származó nettó árbevételt vagy nettó árbevétel-csökkentő költséget a szokásos piaci ár alapulvételével állapíthatják meg.

Adóalap-megosztás gépjárművek tartós bérletbe vagy lízingbe adása esetén

A korábbi szabályozás az adóalap-megosztás kapcsán úgy rendelkezett, hogy a gépkocsik eszközértékét annál a településnél kell figyelembe venni, ahol a járműveket jellemzően tárolják.

Az idei változások következtében a tartós bérletbe, lízingbe adott gépjárművek eszközértékét a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kell figyelembe venni.

Ezen rendelkezésnek kizárólag olyan vállalkozások esetén van jelentősége, amelyek több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végeznek iparűzési tevékenységet, hiszen ebben az esetben az adó alapját meg kell osztaniuk az érintett önkormányzatok között.

Amennyiben úgy érzi, hogy ezen a területen segítségre volna szüksége, úgy forduljon ügyvédi irodánkhoz bizalommal!

Kapcsolat