Sikeres üzenetküldés!

Szakterületek

Adójog

Ügyvédi Irodánk kiemelkedő szolgáltatása az adójogi tanácsadás. Mind magánszemélyeknek, mind vállalatoknak kínálunk kreatív jogi megoldásokat adózási kérdésekben. Adójogi területen a megfelelő szaktudást Irodánk adójogi szakjogász kollégái biztosítják.

Megelőzés

A magánszemélyek vonatkozásában a leginkább súlyponti adónem a személyi jövedelemadó. A személyi jövedelemadón belül többek között megtalálhatjuk a bérjövedelmet terhelõ adókat, az árfolyamnyereség adót vagy éppen az osztalékadót. Az állami adóhatóság 2007. évtõl kezdõdõen kiemelten kezelte, illetve kezeli a mai napig a magánszemélyek vagyongyarapodását.

A hétköznapi nyelvben vagyonosodási vizsgálat név alatt elhíresült vizsgálattípus, valójában nem más, mint a személyi jövedelemadó bevallás utólagos vizsgálatát követõ – a törvények fennállása esetén – becslési eljárás. Az adóhatóság nem tesz mást a vagyongyarapodási vizsgálat esetén, mint megvizsgálja az adózó igazolt bevételeit és a vagyongyarapodására fordított kiadásait. A klasszikus forráshiány akkor alakul ki, amennyiben a kiadások meghaladják a bevételeit.

Minden adózónak megvan a lehetõsége a „meglepetési effektus” minimálisra csökkentésére. Ehhez nem kell mást tennie, mint felkeresnie Irodánkat. Nem teszünk mást, mint az adóhatóság módszerét alapul véve feldolgozzuk az Ügyfél utolsó 5 évi vagyonmérlegét, ezzel prezentálva azokat az idõszakokat, amikor az ügyfél bevételei nem fedezték a kiadásait.

Irodánk eddigi tapasztalata, hogy egy sikeres felkészülés esetében – szinte kivétel nélkül – minimálisra csökkenthetõek a forráshiányos idõszakok és ennek megfelelõen az adóhatóság megállapításai is.

Irodánk az alábbi módon készíti fel Önt egy esetleges vagyonosodási vizsgálatra:

 • Elkészítjük az adóhatóság belsõ módszertani útmutatójának megfelelõen vagyonmérlegét az elmúlt 5 évre vonatkozóan
 • Felderítjük a forráshiányos idõszakokat
 • Megoldási javaslatokat adunk személyre szabottan
 • Minimalizáljuk a kiválasztási kockázatot
 • Minden évben nyomon követjük egyenlegét

Garancia: ügyvédi irodánk garanciát vállal az általunk vizsgált év szolgáltatott adatai alapján készített vagyonmérleg számszerûségéért!

Képviselet

Ha már elindult Ön ellen az eljárás, akkor minél elõbb gondoskodjon szakszerû jogi képviseletrõl! Az eljárás korai szakaszába bekapcsolódva tudjuk leghatékonyabban végezni munkánkat.

Irodánk az alábbi munkákkal szolgálja az Ön érdekét az adóhatóság elõtti képviselete során:

 • Stratégia kidolgozása
 • Felkészülés: vagyonmérleg elkészítése, esetleges forráshiányos idõszakok feltárása
 • Tanácsadás
 • Nyilatkozatok megtétele, bizonyítási indítványok elõterjesztése
 • Személyes és folyamatos kapcsolattartás az adóhatósággal

Képviseletünk két legfontosabb eredménye:

 • Önnek nem kell az eljárásban az adóhatóság elõtt hosszú órákat töltenie, így nyugodtan koncentrálhat munkájára.
 • Az eljárás lezárása végén nulla, vagy a körülményekhez képest a lehetõ legkisebb mértékû adóhiány kerül megállapításra.

Adózási konstrukciók a jövõre nézve

Meggyõzõdött arról, hogy a jogszabályi keretek között Ön a legkedvezõbb módon adózik? Miért fizetne többet, mint ami a törvényes minimum?

Gondoljon már most jelenlegi és jövõbeli jövedelmei adózási szempontú optimalizálására! Ügyvédi irodánk testreszabott, jogszerû, mûködõképes megoldásokat kínál ügyfelei részére.

Adózási megoldásaink két jelentõs területet foglalnak magukba:

 1. Adóoptimalizálás:
  Jelenlegi és jövõbeli gazdálkodás eredményeire vonatkozóan kialakítjuk a legkedvezõbb adózási struktúrát a megtermelt javak felhasználási szempontját figyelembe véve.
 2. Vagyonátstrukturálás:
  Szükség esetén gazdálkodási, illetve örökösödési szempontú adóhatékonyságok kihasználása a meglévõ és jövõben keletkezõ vagyoni javak átrendezésével.

Adójogi megoldások vállalatoknak

Adójogi kockázatok felmérése

Irodánk, az ellenõrzéseken szerzett tapasztalatoknak köszönhetõen felméri valamennyi adónemre vonatkozóan a társaságának adójogi kockázatait, illetve vállaljuk egy konkrét jogviszony vagy ügylet vizsgálatát is.

A vizsgálatot követõen szakvéleményt készítünk és szükség esetén megoldási javaslatot szolgáltatunk. Különösen az alábbi adónemekre nézve tartjuk fontosnak munkánk analizáló részét:

 • ÁFA
 • Társasági-, és különadó
 • Iparûzési adó

Képviselet adóellenõrzési vizsgálatokban

Biztosítjuk a megfelelõ, szakmailag felkészült adójog-i képviseletet társaságának adóellenõrzése esetén.

Irodánk az alábbi munkákkal szolgálja vállalkozása érdekeit az adóhatóság elõtti képviselete során:

 • Stratégia kidolgozása
 • Felkészülés: adónemtõl függõ szempontú ügyleti elemzések
 • Tanácsadás az esetleges anomáliák kiküszöböléséhez
 • Nyilatkozatok megtétele, bizonyítási indítványok elõterjesztése
 • Személyes és folyamatos kapcsolattartás az adóhatósággal
 • Folyamatos referálás a menedzsmentnek az eljárás folyamatairól, állásáról

Adóoptimalizálás, adóstruktúrák, modellek kidolgozása

Ügyvédi irodánk mind magyar, mind nemzetközi területen vállal adótervezést. Megbízásunk esetén felmérjük a vállalat pénzügyi folyamatait és a tevékenységi körének megfelelõ adózási struktúrát ajánljuk.

Modelljeink minden esetben egyediek és testre szabottak, és ami a legfontosabb: jogszerûek. Ezáltal a lehetõ legnagyobb biztonságot garantáljuk, ugyanakkor minimálisra csökkentjük cégének és Önnek az adófizetési kötelezettségét.

Az adózási struktúrák kidolgozásához kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezünk többek között az alábbi országokban Liechteinstein, Svájc, Ciprus, illetve partnereinken keresztül a világ szinte valamennyi országában.

Lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeinken még ma és készséggel segítünk Önnek!