Sikeres üzenetküldés!

Szakterületek

Gazdasági büntetőjog

Az iroda – a büntetőjog területén jártas partnerügyvéd segítségével – teljes körű képviseletet biztosít a gazdasági büntetőjog területe alá tartozó valamennyi büntetőügyben (pld.: költségvetési csalás (adócsalás), hűtlen kezelés, csődbűncselekmény, sikkasztás stb.).

Kijelenthető, hogy védekezési szempontból a legnehezebb és a legnagyobb felkészültséget igénylő bűncselekményi kategória a gazdasági bűncselekmények köre, ugyanis a hatékony védelmi stratégia kidolgozásához nem elég, ha ismerjük a büntetőjog szabályait, hanem ismerni kell az egyes gazdasági eseményeket, területeket szabályzó ágazati jogszabályokat is. Ezek terjedelme azonban olyan mértékű, hogy azok alapos és részletekbe menő ismerete meghaladja egy büntetőjogra specializálódott ügyvéd tudásának korlátait. Nem várható el ugyanis egyetlen büntetőjogásztól sem, hogy mind a csőd- és felszámolási eljárás (csődbűncselekmény), mind az adójog (költségvetési csalás), mind a klasszikus polgári jog (hűtlen kezelés, sikkasztás stb.) területén valamennyi részletszabályról tudomással bírjon, melyek ismerete azonban egyes esetekben a büntetőjogi felelősségre vonás elkerülését is jelenthetik.

Ennek felismeréseként alakítottuk ki azt a konstrukciót, hogy az irodánk által ellátott gazdasági büntetőügyekben az adott területet szabályzó ágazati jogszabályokkal kapcsolatban speciális szaktudással rendelkező kollegánk, és a büntetőügyekre szakosodott ügyvéd partnerünk közösen, egymás szaktudását felhasználva alakítja ki a legmegfelelőbb védelmi stratégiát. Példának okért egy költségvetési csalás tárgyában folytatott büntetőügyben, az adójogi specializációval rendelkező kollegánk először megvizsgálja az adott ügyet adójogi szempontból, kialakítja a megoldási javaslatát, amit a büntetőügyvéd kollegánk a büntetőjog és a büntető eljárásjog keretei közé emel.

Amit az irodánk nyújt, ha minket választ gazdasági büntetőügyének menedzseléséhez:

 • Büntetőügyének adott gazdasági területen szaktudással rendelkező kollegánk általi megvizsgálása és egy általa történő megoldási javaslat kidolgozása;
 • Ezen megoldási javaslat alapján a büntetőjogi szaktudással rendelkező kollegánk meghatározza az ideális büntetőjogi védekezési stratégiát;
 • Ezen védekezési stratégia alapján az ügyfél felkészítése a büntetőeljárásra, ennek keretében:
  • ügyfelünk eljárási jogainak és kötelezettségeinek ismertetése;
  • felkészítés a nyomozáshatóságok által használt kérdezési technikával szemben;
 • Megismertetjük az ügyfelet az adott bűncselekménnyel kapcsolatos jogszabályi környezettel, bírói gyakorlattal;
 • A védekezési stratégiát alátámasztó bizonyítékok összegyűjtése, és a hatóságok elé tárása;
 • Képviselet mind a nyomozási, mind a tárgyalási szakban. Ennek keretében:
  • ügyféllel való részvétel valamennyi eljárási cselekményen,
  • az eljárási cselekmények ügyféli érdeket szolgáló kontrolállása,
 • Ügyféli részvételt nem igénylő eljárási cselekményeken, az ügyfél teljes körű helyettesítése.
 • Ha az ügyféli érdek úgy kívánja, akkor az ügyészséggel történő egyezségi eljárás elindítása, és lefolytatása, az ügyfelünk számára leginkább kedvező egyezség megkötése, és a büntetőeljárás minél hamarabbi lezárása érdekében.

Büntetőügyvéd kollegánk továbbá tájékoztatja Önt a kizárólag gazdasági bűncselekményeknél fennálló azon jogszabályi lehetőségekről, melyek igénybevételével lehetőség van az esetleges büntetés minimalizálására vagy elkerülésére (pld: költségvetési csalásnál a vagyoni hátrány megtérítése).

Lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeinken még ma és készséggel segítünk Önnek!