Sikeres üzenetküldés!

Szakterületek

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények

A kábítószerrel és az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények egyikei a nyomozóhatóságok, az ügyészségek és a bíróságok által leginkább szankcionált bűncselekményeknek, melyek törvényi szabályozása ráadásul rendkívül összetett, számtalan – laikus számára csak nehezen elkülöníthető – elkövetési magatartással, minősítő körülménnyel, és a Btk.-n kívüli jogszabályi hivatkozással. Ezért nagyon fontos, hogy már a büntetőeljárás kezdetétől konzultáljon egy felkészült büntető ügyvéddel, hogy a jogszabályok ismeretének hiánya miatt ne kövessen el olyan hibát, amit a későbbiekben már nem vagy csak nagy nehézségek árán lehet helyrehozni.

A kábítószerrel és az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények kiemelt szankcionálása, és bonyolultsága miatt fontos, hogy már a büntetőeljárás kezdetétől Ön pontos tudással rendelkezzen arról, hogy mik ezen bűncselekmények elkövetési magatartásai, minősítő körülményei, és olyan komoly jelentőséggel bíró objektív tényekről mint például, hogy az adott kábítószernél mik a csekély és a jelentős mennyiség értékhatárai.

Büntető ügyvéd kollegánk számos kábítószerrel és új pszichoaktív anyaggal kapcsolatos ügyben látott már el védői tevékenységet az ország különböző pontjain zajló büntetőeljárásokban, melyek során megismerte az országszerte alkalmazott bírói gyakorlatot, és azon védekezési stratégiákat, melyek felhasználásával lehetséges a kábítószerrel kapcsolatos ügyek eredményes kezelése.

Amit az irodánk nyújt, ha minket választ a kábítószerrel és az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos büntetőügyének menedzseléséhez:

 • Büntetőügyének büntetőügyvéd kollegánk általi megvizsgálása, és az Önnel történő folyamatos konzultáció során egy ideális védekezési stratégia kialakítása;
 • Ezen védekezési stratégia alapján az ügyfél felkészítése a büntetőeljárásra, ennek keretében:
  • ügyfelünk eljárási jogainak és kötelezettségeinek ismertetése;
  • felkészítés a nyomozáshatóságok által használt kérdezési technikával szemben;
 • Megismertetjük az ügyfelet az adott bűncselekménnyel kapcsolatos jogszabályi környezettel, bírói gyakorlattal;
 • A védekezési stratégiát alátámasztó bizonyítékok összegyűjtése, és a hatóságok elé tárása;
 • Büntetőjogi képviselet mind a nyomozási, mind a bírói szakban. Ennek keretében:
  • ügyféllel való részvétel valamennyi eljárási cselekményen,
  • az eljárási cselekmények ügyféli érdeket szolgáló kontrolállása,
  • ügyféli részvételt nem igénylő eljárási cselekményeken, az ügyfél teljes körű helyettesítése;
 • Ha az ügyféli érdek úgy kívánja, akkor az ügyészséggel történő egyezségi eljárás elindítása, és lefolytatása, az ügyfelünk számára leginkább kedvező egyezség megkötése, és a büntetőeljárás minél hamarabbi lezárása érdekében.

Védőügyvéd kollegánk akkor is tud Önnek segíteni, ha csupán fogyasztóként került bele egy kábítószerrel kapcsolatos büntetőeljárásba.

Fontos látni ugyanis, hogy a jogalkotó a kábítószerrel és az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények esetén megkülönbözteti a fogyasztói típusú, és a terjesztői típusú magatartásokat, és másként rendeli azokat büntetni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy fogyasztót a törvény másképp szankcionál, mint azt, aki ezen anyagok eladásából hasznot szerez. Védőügyvéd kollegánk tájékozatja Önt arról, hogy fogyasztóként milyen lehetőségei vannak a büntetés elkerülése érdekében, mikor tudja az elterelést választani, mint olyan eszközt, ami a büntetőeljárás Önnel szembeni – büntetés nélküli – megszűnését eredményezi.

Lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeinken még ma és készséggel segítünk Önnek!