Sikeres üzenetküldés!

Szakterületek

Képviselet büntetőügyekben

Irodánk teljes körű képviseletet biztosít a büntetőjog területe alá tartozó valamennyi büntetőügy esetében. A korábban az egyik legjobb büntetőjogi praxissal rendelkező ügyvédi irodában (Bánáti Ügyvédi Iroda) dolgozott büntetőügyvéd kollegánk széleskörű szaktudással, és tapasztalttal tudja képviselni ügyfeleinket egy büntetőeljárás során.

Amit az irodánk nyújt, ha minket választ a büntetőügyének menedzseléséhez:

 • Büntetőügyének büntetőügyvéd kollegánk általi megvizsgálása, és az ügyféllel történő folyamatos konzultáció során egy ideális védekezési stratégia kialakítása;
 • Ezen védekezési stratégia alapján az ügyfél felkészítése a büntetőeljárásra, ennek keretében:
  • ügyfelünk eljárási jogainak és kötelezettségeinek ismertetése;
  • felkészítés a nyomozáshatóságok által használt kérdezési technikával szemben;
 • Megismertetjük az ügyfelet az adott bűncselekménnyel kapcsolatos jogszabályi környezettel, bírói gyakorlattal;
 • A védekezési stratégiát alátámasztó bizonyítékok összegyűjtése, és a hatóságok elé tárása;
 • Büntetőjogi képviselet mind a nyomozási, mind a bírói szakban. Ennek keretében:
  • ügyféllel való részvétel valamennyi eljárási cselekményen,
  • az eljárási cselekmények ügyféli érdeket szolgáló kontrolállása,
  • ügyféli részvételt nem igénylő eljárási cselekményeken, az ügyfél teljes körű helyettesítése;

Egyezség kötés

A 2018. július 1. napján hatályba lépő új büntetőeljárási törvény egyik legfontosabb újításaként említhető, hogy teret enged a terheltek és az ügyészség közötti egyezség kötésnek, amely jogintézmény segítésével az eddigieknél gyorsabban és hatékonyabban zárható le az ügyfelek számára kedvező megállapodással egy büntetőeljárás.

Büntetőügyvéd kollegánk kiemelten foglalkozik az új büntetőeljárási törvény egyezséggel kapcsolatos rendelkezéseivel, és ennek eredményeképp már több eljárásban is közreműködött olyan egyezség megkötésében, amely az ügyfele számára kedvező végkifejletet eredményezett.

Sértetti képviselt

Irodánk akkor is tud segíteni az ügyfeleinknek, ha nem a terhelti (gyanúsított, vádlott), hanem a sértetti oldalon került kapcsolatba egy büntetőeljárással.

Büntetőügyvéd kollegánk az alábbiakban tud segíteni Önnek:

 • Feljelentés megírásában és beadásában;
 • A polgári jogi igény kidolgozásban és bejelentésében;
 • Mind a nyomozási mind a tárgyalási szakban a sértetti jogok képviseltében;

Lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeinken még ma és készséggel segítünk Önnek!