Peres képviselet

PERES KÉPVISELET

Irodánk támogatja a jogviták peren kívüli, békés rendezését. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, illetve Ügyfelünk kifejezett ilyen irányú kérése esetén Irodánk peres képviselet ellátását vállalja rendes bíróságok előtti perekben, valamint választottbírósági ügyekben.

Irodánk rendes bíróságok, illetve választottbíróság előtt indítandó, illetve már folyamatban lévő peres eljárásokban nyújtott képviseleti és tanácsadói tevékenysége különféle, gazdasági jogi, munkajogi, közigazgatási jogi, illetve egyéb magánjogi eljárásokra terjed ki.

Forduljon bizalommal Irodánk munkatársaihoz, amennyiben:

  • szerződésből eredő követelésének érvényesítése érdekében,
  • szerződésszegéssel kapcsolatos ügyekben,
  • tagsági jogviszonyból eredő jogvitában,
  • munkajogi vitában határozott,
  • pontos jogi segítségre van szüksége.

Irodánk a peres képviseletet ellátását mind felperesi, mind alperesi oldalon is vállalja. A fent felsorolt, illetve bármely egyéb, akár speciális jogterületeken is, mint például a szellemi alkotások joga, vagy a pénzügyi lízing.

Időpontot kérek!