Sikeres üzenetküldés!

Szakterületek

Végelszámolás

Egy cég aktív és jövedelmező piaci jelenlétét tartja szem előtt, mikor alkalmazottjait és alvállalkozóit kiválasztja, azonban egy társaság megszüntetésére a legtöbb esetben a cég munkaszervezete nincs felkészülve, a végelszámolás-sal kapcsolatos teendőket elvégezni nem tudja.

A Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda jelenleg két, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által névjegyzékbe vett felszámolószervezettel is szoros partneri kapcsolatot ápol. Ezen szervezetek a cégek jogutód nélküli megszüntetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltétellel rendelkeznek, szakmai felkészültségüket pedig a névjegyzéki státusz garantálja. Ilyennódon biztosítani tudjuk ügyfeleinknek, hogy cégük, mely gazdasági tevékenységét beszüntetni szándékozik, rendezett keretek között tud jogutód nélküld megszűnni, melynek teljes folyamatát Ügyvédi Irodánkkal együttműködő felszámolószervezetek által kijelölt végelszámoló biztosítja. Leveszünk válláról minden jogi, számviteli és más adminisztratív jellegű kötelezettséget, hogy további üzleti érdekeltségeire koncentrálhasson.

Végelszámolás | Törvényi rendelkezés

Egy gazdasági társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően – többek között – jogutód nélkül megszűnhet a tagok vagy alapítók ilyen irányú döntése alapján. Ebben az esetben a cég vagyoni viszonyait köteles lezárni, követeléseit behajtja, hitelezőit kielégíti, ennek kereteit a végelszámolási eljárás adja meg. A végelszámolási eljárás megindításáról és kezdő időpontjáról a társaság tagjai, alapítói által alkotott legfőbb szerv dönt, egyúttal megválasztják a cég végelszámolóját, határoznak díjazásáról, elfogadják megbízási szerződését. A végelszámolási eljárás kezdő időpontjától a végelszámoló jogosult eljárni a cég képviseletében, a korábbi vezető tisztségviselő helyébe lép jogaival és kötelezettségeivel együtt azzal, hogy tevékenységét immár nem a társaság profitábilissá tételének, hanem végleges megszüntése és cégjegyzékből történő törlése érdekében látja el.

Lépjen kapcsolatba velünk elérhetőségeinken még ma és készséggel segítünk Önnek!