Szobafogságra vagyunk ítélve? Ugyan, pánikra semmi ok! – tudnivalók a kijárási korlátozásról

kijárási tilalom

2020. március 28-án lép hatályba a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet, amely két hetes, azaz április 11. napjáig tartó kijárási korlátozást vezet be. Pánikra azonban semmi ok, nem teljes kijárási tilalomról való szó, ugyanis alapos indokkal elhagyhatjuk a lakó- illetve tartózkodási helyünket.

A rendelet szerint a közös háztartában élők kivételével kötelesek vagyunk a szociális érintkezéseinket a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, ami a gyakorlatban legalább másfél méteres távolságot jelent.
Külön kitér a rendelet arra, hogy a másfél méter távolság betartását a tömegközlekedési eszközökön is kötelesek vagyunk betartani.

Fontos, hogy a kijárási korlátozás ideje alatt vendéglátóhelyeken, azaz éttermekben, kocsmákban tilos tartózkodnunk, kivéve abban az esetben, ha történetesen ételek szállításával foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy az éttermekből továbbra is rendelhetünk, a házhozszállítás működni fog.

Ahogyan a bevezetőben említettük, a lakóhelyet, a tartózkodási helyet, illetve a magánlakást csak alapos indokkal hagyhatjuk el. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy holnapi mindenki csak a bejelentett lakcímén tartózkodhat, pontosan ezért fogalmaz a rendelet tágan. A lényeg, hogy ott, ahol lakunk, ott kell maradnunk, ezért azoknak, akik nem állandó tartózkodási helyükön, hanem mondjuk albérletben élnek, természetesen nem kell hazaköltözniük.

A rendelet pontosan megjelöli, hogy mi lehet alapos indok, és ez a körülményekhez képes viszonylag tág kört jelent. Nézzük ezeket a jogszabály szerint, pontosan:

 • a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben) történő vásárlás,
 • napközbeni kiscsoportos felügyelet okán a kiskorú gyermek kísérése,
 • az egészségügyi ellátás és szolgáltatás igénybevétele, beleértve a gyógyító tevékenységen túl a testi és a lelki egészség megőrzése céljából nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat (különösen pszichoterápiás ellátás, fizioterápiás kezelés, gyógytorna),
 • az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, de 1,5 méter távolságot megtartásával,
 • a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben (a továbbiakban: élelmiszerüzlet) történő vásárlás,
 • a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
 • az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
 • a mezőgazdasági üzletben történő vásárlás, ideértve műtrágyát értékesítő üzletet és vágóhidat,
 • a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
 • a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
 • az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
 • a dohányboltban történő vásárlás,
 • a fodrász, a manikűrös szolgáltatások igénybevétele,
 • a szállítási, tisztítási és higiéniás szolgáltatások igénybevétele,
 • a gépjármű- és kerékpárszerviz, a mezőgazdasági és erdészeti gépek és berendezések javításával kapcsolatos szolgáltatások igénybevétele,
 • a hulladékgazdálkodással összefüggő szolgáltatások igénybevétele,
 • a legszükségesebb esetben a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, így hatósági, banki, pénzügyi, biztosítási és postai szolgáltatások igénybevétele,
 • az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
 • a szülői jogok és kötelezettségek,
 • a hitéleti tevékenység,
 • a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás.

Nagyon fontos korlátozás, hogy a 65 év felettiek – saját, illetve a családjuk védelme érdekében – csak reggel 9 és 12 óra között mehetnek élelmiszerüzletbe, drogériába, gyógyszertárba, vagy piacra. Ezeken a helyeken a megjelölt időszakban – nyilván az ott dolgozók kivételével – csak ők tartózkodhatnak, fiatalabbak nem. Ennek betartatása a hely üzemeltetőjének felelőssége.

A rendeletben foglaltak betartását a rendőrség ellenőrzi, továbbá bevonhatja a katonai rendészetet, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti szerveket is.

Az Operatív Törzs tájékoztatása szerint nincs szükség semmilyen igazolásra annak, aki a kijárási korlátozások ideje alatt otthonából a munkahelyére tart. A kijárási korlátozással, a Kormány célja, az, hogy ne menjünk ki közösségekbe, ne legyen csoportosulás.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy aki rendelet fentiekben megjelölt korlátozó intézkedéseit megszegi az szabálysértést követ el, és ötezertől ötszázezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.