Üzletrész átruházás a korlátolt felelősségű társaság vonatkozásában

Jun 25, 2017

Magyarországon a gazdasági társaságok leggyakrabban előforduló formája a korlátolt felelősségű társaság. A kft. olyan gazdasági társaság, amely meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével indul, amelyben a tagok kötelezettsége alapvetően a saját vagyoni hozzájárulásuk befizetésére terjed ki. A törzsbetétekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket az üzletrész testesíti meg, amely forgalomképes.

Üzletrész átruházás a korlátolt felelősségű társaság vonatkozásában
A kft. üzletrész átruházásának alapvető feltétele ez a forgalomképesség, amelynek elengedhetetlen feltétele, hogy a törzstőke teljes egészében a társaság rendelkezésére legyen bocsátva. Ennek az oka az, hogy ez által válik biztosítottá a tag mögöttes helytállása. Az üzletrész átruházása ellenérték fejében történik, így a szerződésben szükséges ennek az ellenértéknek is a meghatározása. A társaság létesítő okirata a társaságban kialakult tagi struktúra védelmére figyelemmel tartalmazhat az üzletrész átruházásokkal kapcsolatban elővásárlási jogot a társaság többi tagja részére. A fentieken túl rendelkezhet a létesítő okirat arról is, hogy az üzletrész vevője csak pénzszolgáltatással teljesítheti az üzletrész ellenértékét az eladónak. Üzletrész átruházást követően a társaságnak a cégjegyzékben szereplő adatai megváltoznak, amelynek okán ezen megváltozott adatok bejegyzésére irányuló változásbejegyzési kérelemmel kell az illetékes cégbíróság felé fordulni.  A fent taglalt üzletrész átruházási szerződést nem szükséges benyújtani az illetékes cégbíróság részére a változásbejegyzési eljárás során, azonban a törvény meghatározza azokat a mellékleteket, amelyekre okvetlenül szükség van a változás bejegyzéséhez. A törvény kötelezővé teszi, hogy a vevő nyilatkozzon azzal kapcsolatban, hogy a társaság létesítő okiratát ismeri, annak rendelkezéseit pedig magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint, hogy a társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi adatait, folyamatban lévő ügyeit, szerződéseit, mérlegét megismerte. Az üzletrész átruházás jóváhagyása, elfogadása a társaság legfőbb szervének a feladata, amelynek az erről szóló határozatát a változás bejegyzési kérelem mellékleteként szükséges benyújtani a változásbejegyzési eljárás során a cégbíróság részére.

Legújabb cikkek

A büntetés kiszabásának elvei – enyhítő és súlyosító körülmények a büntetés kiszabása során

A büntetőeljárás során a bíróságnak először abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a vád tárgyát képző cselekmény bűncselekménynek minősül-e, a bűncselekményt a vádlott követte-e el, és amennyiben igen akkor el kell döntenie, hogy az elkövetővel szemben milyen jogkövetkezményeket kíván alkalmazni.

Az alapítványokra vonatkozó illetékszabályok változása – fontos határidő közeleg

Manapság az egyesület mellett az alapítvány az egyik leggyakrabban választott nonprofit civil szervezeti formáció, amellyel valamilyen tartós célt lehet megvalósítani. Tekintettel arra, hogy egyre több alapítvány jön létre, de sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy erre a jogi személyre milyen szabályok vonatkoznak, így ebben a cikkben az alapítványok vonatkozásában egy általános tájékoztatást kívánunk adni, továbbá az elmúlt években megvalósult jogszabályi változásokra kívánjuk felhívni a figyelmet.

A tulajdoni lap rejtelmei – avagy útmutatás ahhoz, hogy mit érdemes figyelni a tulajdoni lapon

A tulajdoni lap egy olyan okirat, amelyen megtalálható az összes fontos információ egy adott ingatlanról az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján. Magyarországon minden ingatlan szerepel a Földhivatalnak az ingatlan-nyilvántartásában, így tehát minden ingatlannak van tulajdoni lapja. Kérdés azonban, hogy mit is árul el egy tulajdoni lap, milyen adatokhoz juthatunk általa. Ebben a cikkben a tulajdoni lapon szereplő információkkal kapcsolatban szeretnénk hasznos tanácsokat megosztani.