A Versenyhivatal fogyasztóvédelmi eljárása

Budapest ügyvédi iroda

Fokozott óvatossággal érdemes vállalkozásunk reklámozása során eljárni, a fogyasztóvédelmi hatóságok ugyanis éberen vizsgálják a piaci szereplők marketing tevékenységét és a legapróbb szabálytalanságokra is hamar reagálnak. A versenyhivatal fogyasztóvédelmi irodája akár más piaci szereplők bejelentése, akár saját tapasztalatai alapján (hivatalból) indíthat eljárást vállalkozásunkkal szemben, ha az általunk használt reklámszövegeket, marketingkommunikációt jogszabályellenesnek tartja. A vizsgálat fő irányai az általunk forgalmazott termékkel, nyújtott szolgáltatással kapcsolatos állítások valódisága, összehasonlító reklámok esetén az összehasonlítás eredményének megalapozottsága. Vizsgálhatják a termék tulajdonsását, az általa elérhető, ígért eredmények megalapozottságát. Külön érdemes odafigyelni arra, hogy a közvetíteni kívánt üzenet közzétételekor már rendelkezésünkre álljon olyan szakértői vélemény, amely az adott tulajdonságot kellő alapossággal és megfelelő szakmai színvonallal támasztja alá. Ezek hiányában még akkor is jogellenesnek minősítheti a hatóság az állítást, ha utóbb, az eljárás során sikerül szakértői vizsgálat révén igazolni annak valódiságát. A hatóság és a bírói gyakorlat ugyanis egységes abban, hogy már a közzétételkor rendelkezésre kell állniuk a megfelelő bizonyítékoknak. Ezek hiányában jogellenes a magatartás és az utóbb beszerzett bizonyíték legfeljebb enyhítő körülményként vehető figyelembe a bírság kiszabásakor.

Érdemes komolyan venni az ilyen vizsgálatokat, mivel a versenyhivatal által kiszabható bírság maximális összege az előző évi nettó árbevétel 10 %-a, frissen induló vállalkozások esetében – ahol a határozat meghozatalát megelőző üzleti évben nem volt árbevétel – az adott üzleti évre elkészített közbenső mérleg egy évre vetített nettó árbevételének 10%-a.