A büntetés kiszabásának elvei – enyhítő és súlyosító körülmények a büntetés kiszabása során

Nov 2, 2022

A büntetés kiszabásának elvei – enyhítő és súlyosító körülmények a büntetés kiszabása során

A büntetőeljárás során a bíróságnak először abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a vád tárgyát képző cselekmény bűncselekménynek minősül-e, a bűncselekményt a vádlott követte-e el, és amennyiben igen akkor el kell döntenie, hogy az elkövetővel szemben milyen jogkövetkezményeket kíván alkalmazni.

Oct 28, 2022

Az alapítványokra vonatkozó illetékszabályok változása – fontos határidő közeleg

Manapság az egyesület mellett az alapítvány az egyik leggyakrabban választott nonprofit civil szervezeti formáció, amellyel valamilyen tartós célt lehet megvalósítani. Tekintettel arra, hogy egyre több alapítvány jön létre, de sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, hogy erre a jogi személyre milyen szabályok vonatkoznak, így ebben a cikkben az alapítványok vonatkozásában egy általános tájékoztatást kívánunk adni, továbbá az elmúlt években megvalósult jogszabályi változásokra kívánjuk felhívni a figyelmet.

Oct 18, 2022

A tulajdoni lap rejtelmei – avagy útmutatás ahhoz, hogy mit érdemes figyelni a tulajdoni lapon

A tulajdoni lap egy olyan okirat, amelyen megtalálható az összes fontos információ egy adott ingatlanról az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján. Magyarországon minden ingatlan szerepel a Földhivatalnak az ingatlan-nyilvántartásában, így tehát minden ingatlannak van tulajdoni lapja. Kérdés azonban, hogy mit is árul el egy tulajdoni lap, milyen adatokhoz juthatunk általa. Ebben a cikkben a tulajdoni lapon szereplő információkkal kapcsolatban szeretnénk hasznos tanácsokat megosztani.

Oct 4, 2022

Milyen lehetőségeink vannak a repülőjárat késése vagy törlése esetén? – a légiutasok jogai

Az elmúlt időszak a legtöbb ember számára a pihenésről, utazásról szólt a hosszú téli hónapok előtt. Az emberek többsége e célból szívesen választja a repüléses utazási formát a kívánt úticél eléréséhez, hiszen repülővel utazni gyors, kényelmes és távolabbi desztináció esetén szinte csak ez jöhet szóba.

May 19, 2022

Milyen jogokkal rendelkezünk használt autó vásárlást követően?

A közelmúlt tapasztalatai alapján elmondható, hogy számottevően megnőtt a használt gépjárművek iránti igény, amelynek oka főként az új gépjárművek piacán tapasztalható nehézségekben keresendő, így azt leginkább az ellátási láncok lassulásából fakadó jelentős drágulás és a hosszú várakozási idő idézte elő. Érthető volt tehát az, hogy a kereslet a használt autók iránt megemelkedett. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy mi a teendő akkor, ha a használt gépjármű megvásárlását követően annak meghibásodását észleljük, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a gépjármű értékesítőjével szemben. Jelen cikkünkben egy rövid áttekintést kívánunk adni a vásárlók jogairól.

May 11, 2022

Társasházi kamerás megfigyelés? Mutatjuk a szabályokat!

Hiába a jó lakóközösség, a lelkiismeretes házmester és a megfelelő védelmű bejárati ajtó, sajnos még mindig nagyon sok betörésről hallunk társasházakban is. Sokszor nem is a társasházi lakások, sokkal inkább a folyosón hagyott tárgyak, esetleg biciklik, rollerek válnak a bűnözők célpontjává. Nem csoda, ha egyre több lakóközösség dönt úgy, hogy a közös helyiségeket kamerával kívánják megfigyelni. Valójában azonban ez nem olyan egyszerű, mint elsőre gondolnánk, ugyanis adatvédelmi szempontból sok szabálynak, előírásnak kell megfelelni. Ebben a cikkben a társasházi kamerás megfigyelés szabályairól kívánunk egy általános tájékoztatást adni.

May 3, 2022

Mi történik a kihallgatáson? A nyomozó hatóság előtt történő kihallgatás menete és szabályai, a gyanúsított jogai és kötelezettségei

Bármelyikünk életében előfordulhat az a szituáció, hogy a rendőrségtől érkező idézést kap tanúként vagy gyanúsítottként történő kihallgatásról. Amennyiben ez a sokszor nem várt esemény bekövetkezik, igazán fontos, hogy már az eljárási cselekmény időpontját megelőzően tájékozódjunk a kihallgatás szabályairól és menetéről, valamint a minket megillető jogokról és kötelezettségekről. Az idézés kézhezvételekor mindenekelőtt először arról tanácsos meggyőződnünk, hogy a rendőrségtől érkezett idézés gyanúsítottként vagy tanúként történő kihallgatásról szól-e, ennek ugyanis már rögtön az idézésből ki kell tűnnie. A gyanúsítotti és a tanúkénti kihallgatás folyamata és előírásai eltérőek. Jelen cikkünkben azonban kizárólag a nyomozó hatóság előtt történő gyanúsítotti kihallgatás menetét és szabályait kívánjuk ismertetni.

Apr 12, 2022

Hogyan változott a föld adásvételi szerződések jóváhagyásának folyamata a 2022. év elején hatályba lépett módosítás következtében?

Ez év április hónapjába lépve már javában beköszöntött a tavasz, így hamarosan megkezdődnek, vagy akár már meg is kezdődtek a tavaszi földmunkák. Ennek következtében különösen fontos, hogy beszámoljunk a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) idén hatályba lépett módosításairól, melyek jelentősen megváltoztatták a földekkel kapcsolatos adásvételi szerződések jóváhagyásának folyamatát. Jelen cikkben ezen változásokról kívánunk egy összefoglalást adni.

Mar 31, 2022

Menedékjog Magyarországon – a menekültügyi eljárásról

A menekültügy és migráció napjainkban is egyre nagyobb teret hódító és a társadalmat folyamatosan foglalkoztató és egyben megosztó témák egyike. Az államok fő feladatai közé tartozik a polgárok védelme és az alapvető emberi jogok – mind a saját, mind pedig a más államok állampolgárai számára történő – biztosítása. Az állampolgárokat a saját államuktól való távol tartózkodás esetén is megilleti a saját országuk által biztosított védelem. Azonban azokban az esetekben, amikor üldöztetés, háború, vagy polgárháború miatt az adott polgár saját állama nem képes, vagy nem hajlandó biztosítani a lakosai számára az alapvető védelmet, alternatív megoldások lépnek érvénybe az érintett személyek védelmének biztosítása érdekében.

Mar 29, 2022

Mikor, hogyan és miért érdemes házassági vagyonjogi szerződést kötni?

Amikor egy pár életében eljön az a pont, hogy összeházasodnak, olyankor sokakban felmerül az a kérdés, hogy érdemes-e házassági szerződést kötni, vagy csak konfliktusokat eredményezne, ezért érdemesebb inkább a házastársi vagyonközösséget választani. Ebben a cikkben a házassági vagyonjogi szerződést, annak jellemzőit és főbb tudnivalóit mutatjuk be. Természetesen az mindenkinek a saját döntése, hogy szeretne-e házassági vagyonjogi szerződést kötni, ugyanakkor azt kiemeljük, hogy a döntés meghozatala szempontjából rendkívül hasznos a jogintézmény szabályainak ismerete.